WHO-koden

Tilbake
who-kodenHovedpunkter i Verdens helseorganisasjons internasjonale kode for markedsføring av industrifremstilte melkeblandinger for spedbarn (WHO-koden):


Verdens helseforsamling vedtok i 1981 en internasjonal kode for markedsføring av industrifremstilte melkeblandinger for spedbarn. Ut fra erkjennelsen av morsmelkens betydning for spedbarns liv og helse, fant det internasjonale samfunn det nødvendig å innføre strenge begrensninger på markedsføring av industrifremstilte melkeblandinger for å forebygge unødig og feilaktig bruk av disse produktene.


I 1983 inngikk norsk barnematindustri og Helsedirektoratet en avtale basert på WHO-koden, og det ble utarbeidet retningslinjer for helsearbeidere.

 


WHO-koden omfatter blant annet disse 10 sentrale punktene:


   1. Reklame for industrifremstilte melkeblandinger for spedbarn og tåteflasker skal ikke forekomme.

   2. Utdeling av gratisprøver skal ikke finne sted.

   3. Det skal ikke forekomme markedsføring av industrifremstilte melkeblandinger for spedbarn innen helsetjenesten.

   4. Myndighetene har ansvaret for å sikre objektiv informasjon. Personell ansatt av barnematindustrien skal ikke drive rådgivning overfor mødre.

   5. Helsepersonell skal ikke tilbys eller ta imot gaver fra barnematindustrien.

   6. Det skal ikke benyttes ord eller bilder på forpakningene som idealiserer bruken av industrifremstilt melkepulver.

   7. Informasjon til helsepersonell skal være vitenskapelig og saklig.

   8. All informasjon om industrifremstilte melkeblandinger for spedbarn skal understreke morsmelkens fordeler, samt gi instrukdjon om riktig tilberedning.

   9. Industrifremstilte melkeblandinger for spedbarn skal være av optimal kvalitet.

  10. Helsepersonell som tar hånd om mor og barn skal arbeide for å fremme amming, og plikter å gjøre seg kjent med bestemmelsene i WHO-koden.

 

World Health Organization. International Code of Marketing of Breast-milk Substitutes. Geneva 1981.

Helsedirektoratet/Sosialdepartementet, 1983. Avtale mellom norsk barnematindustri og Helsedirektoratet vedrørende markedsføring av morsmelkerstatninger, samt retningslinjer for helsearbeidere for fremming av sunn og fullgod spedbarnsernæring basert på Verdens Helseorganisasjons internasjonale kode for markedsføring av morsmelkerstatninger 1981.
who-koden