Søk etter ammehjelpere

Tilbake
Vi er en frivillig organisasjon og har derfor ikke et eget kontor hvor vi driver rådgivning. En Ammehjelper er en mor som driver ammerådgivning på fritiden, så du ringer Ammehjelperen hjemme. Det er derfor ikke sikkert du treffer den første du ringer til. Prøv i såfall den neste på lista.

Du behøver ikke ringe til en Ammehjelper som bor i nærheten av deg.

Du kan også sende inn ditt spørsmål på e-post. Ammerådgivningen er gratis. Ammehjelperen har taushetsplikt.bilde


Klikk på kartet eller velg det fylket du vil
søke i fra drop down menyen: