Rettigheter

Tilbake

RETTIGHETER

RETT TIL Å KLAGE PÅ MOR-BARN-VENNLIG AVDELING

Er du misfornøyd med ammeveiledningen du har fått på en MVBI-godkjent avdeling? nDersom du mener at noen punkter i listen over hva en kan forvente av en mor-barn vennlig barsel- eller neonatalavdeling ikke er blitt fulgt, har du anledning til å sende en klage.
Les mer


JURK - JURIDISK RÅDGIVNINGSKONTOR FOR KVINNER

JURK er en uavhengig rettshjelps- og likestillingspolitisk organisasjon bestående av 21 kvinner.
Les mer