Informasjon om Ammehjelpen (PDF)

Tilbake

Vårt informasjonsskriv i PDF "Ammehjelpen" gir en kort oversikt over hva Ammehjelpen er og hva vi kan tilby på nettsiden. Den passer fint å legge ut på venterommet.

På grunn av en vanskelig økonomisk tid for Ammehjelpen, har vi dessverre ikke råd til å trykke og sende gratis brosjyrer til helsevesenet nå.

Som erstatning har vi laget en svart-hvitt flyer på én side i A4-format som dere enkelt kan skrive ut selv. Den er på norsk og engelsk. Den vil i det minste fungere slik at barselavdelinger og helsestasjoner oppfyller punktet i "Ti trinn til vellykket amming" om at det skal informeres om Ammehjelpen.

Alt innhold her på www.ammehjelpen.no kan selvsagt fritt brukes som før. Det er mulig å skrive ut enkeltartikler og dele ut til mødrene.

Last ned PDF på norsk

Last ned PDF på engelsk