Reduserer eller øker amming faren for barseldepresjon?

Tilbake

Reduserer eller øker amming faren for barseldepresjon? Her er to forskningsartikler om temaet.

deprimertAmmetrøbbel gir fødselsdepresjoner

Amming reduserer risikoen for barseldepresjon