Videreutdanning i ammeveiledning (for helsepersonell)

Tilbake

Nasjonal kompetansetjeneste for amming tilbyr jevnlig ammeveiledningskurs for helsepersonell.

nka
Videreutdanning i ammeveiledning er et deltidsstudium over to semestre og gir 20 studiepoeng. Studiet arrangeres i samarbeid med Høgskolen i Innlandet.

Studiet er rettet mot helsepersonell: jordmødre, helsesøstre, sykepleiere, barnepleiere, ernæringsfysiologer og leger.

Hensikten med studiet er å gi økt kompetanse hos helsepersonell som arbeider med ammende mødre. Utdanningen gir teoretisk kunnskap om morsmelk og amming og øker ferdigheter i praktisk ammeveiledning. Studiet omfatter de fagfelt som er aktuelle for forståelse av morsmelkens helsemessige betydning, ammeprosessen, ammingens fysiologi samt viktigheten av forebyggende og klinisk ammeveiledning.

Les mer om ammeveiledningskursene her