Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA)

Tilbake

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) er en ressurs ved Oslo Universitetssykehus som helsepersonell kan benytte seg av.

Nasjonal kompetansetjeneste for amming driver forskningsbasert arbeid for å fremme amming og kunnskap om morsmelk blant helsepersonell, foreldre, myndigheter og media – nasjonalt og internasjonalt.

Senterets oppgave er å styrke kompetansen og gi råd til helsetjenesten.

Ammehjelpen har tett samarbeid med NKA. NKA driver også med kursvirksomhet og Ammekyndig helsestasjon.

Les mer om Nasjonal kompetansetjeneste for amming her.

Mødre som har ammespørsmål bes ta kontakt med en av våre Ammehjelpere.