Vekststandard fra WHO

Tilbake

Link til vekststandarden fra WHO.

whoVekststandardWHO har utarbeidet en vekststandard for barn i alderen 0-5 år basert på brysternærte barns vekst. Norge har representert Europa i denne studien, som har vært gjennomført ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming ved Oslo universitetssykehus.


I følge de nye Nasjonale faglige retningslinjer for veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (IS-1736) utgitt av helsedirektoratet i 2010, anbefales det bruk av WHO vekststandard.

Vekstskjema etter alder, jenter 0-6 mnd

Vekstskjema etter lengde, jenter 0-24 mnd

Vekstskjema etter alder, gutter 0-6 mnd

Vekstskjema etter lengde, gutter 0-24 mnd