Fra ammetåke til klarsyn

Tilbake

Hva finner man egentlig ut i oppfølgingsstudier over flere år? Kan man for eksempel si noe om amming og skoleprestasjoner? Ja, mener Dag S. Thelle og Petter Laake.

skoleForskning.no presenterer 27.12.10 en studie som viser at amming i minst 6 måneder har positiv effekt på ferdigheter i matematikk, lesing, skriving og staving. Effekten er mest uttalt hos gutter.

Les mer her