Amming, vekt og vekstkurver

Tilbake

Tidsskrift for den norske legeforening: Amming og vektkontroll krever betydelig innsats og omtanke. Gode normalmaterialer er viktig for å kunne gi de riktige rådene.

vekstkurverAmming og vektkontroll krever betydelig innsats og omtanke. Gode normalmaterialer er viktig for å kunne gi de riktige rådene.

For å kunne vurdere et barns vekstutvikling er det viktig å ha adekvate vekstkurver for å avklare om barnet er undervektig eller overvektig.

Les mer