Amming reduserer barnedødelighet tross HIV-trussel

Tilbake

Forskning. no: 15 millioner barn kan reddes i løpet av ti år dersom de kun får morsmelk det første halvåret, anslår forskere. Likevel frårådes mange mødre i utviklingsland å amme på grunn av risiko for HIV-smitte.

uland15 millioner barn kan reddes i løpet av ti år dersom de kun får morsmelk det første halvåret, anslår forskere. Likevel frårådes mange mødre i utviklingsland å amme på grunn av risiko for HIV-smitte.

Les mer