Amming og kognitiv utvikling

Tilbake

Fullamming i lengre tid bedrer den kognitive utviklingen. Det viser resultatene fra den hittil største grupperandomiserte studien om amming.

kognitiv_forskningFullamming i lengre tid bedrer den kognitive utviklingen. Det viser resultatene fra den hittil største grupperandomiserte studien om amming.

Les mer