Amming kan forebygge brystkreft

Tilbake

En av faktorene som kan være med på å forebygge brystkreft, er amming.

brystkreftEn av faktorene som kan være med på å forebygge brystkreft, er amming.

Les mer på Kreftforeningen sine sider


Du kan også lese mer om amming og brystkreft her:

Lancet artikkelen fra Victora et al jan 2016

En artikkel fra 2016 viser mulig redusert dødelighet hos brystkreftrammede dersom de har ammet: Online.lieberpub.com


Studie fra USA, 2016