JURK - Juridisk Rådgivningskontor for kvinner

Tilbake

JURK er en uavhengig rettshjelps- og likestillingspolitisk organisasjon bestående av 21 kvinner.

jurkJURK er en uavhengig rettshjelps- og likestillingspolitisk organisasjon bestående av 21 kvinner. Det er, foruten daglig leder, 20 jusstudenter som arbeider som saksbehandlere.

Organisasjonen har siden opprettelsen i 1974 gitt gratis rettshjelp til kvinner over hele landet.

Les mer om JURK her