Rett til å klage på Mor-barn-vennlig avdeling

Tilbake

Er du misfornøyd med ammeveiledningen du har fått på en MVBI-godkjent avdeling? nDersom du mener at noen punkter i listen over hva en kan forvente av en mor-barn vennlig barsel- eller neonatalavdeling ikke er blitt fulgt, har du anledning til å sende en klage.

klage_MBVIEr du misfornøyd med ammeveiledningen du har fått på en MVBI-godkjent avdeling?

Dersom du mener at noen punkter i listen over hva en kan forvente av en mor-barn vennlig barsel- eller neonatalavdeling ikke er blitt fulgt, har du anledning til å sende en klage.

    * Førstevalg bør være å ta direkte kontakt med ledelsen ved avdelingen. Det bør være skriftlig, og med henvisning til det aktuelle punktet i 10 trinn for vellykket amming som ikke er fulgt. Dermed gis det mulighet for dialog og det gis mulighet for å rette opp feil og mangler.


    * Pasientombudet skal bistå pasienter og pårørende med å formidle tilbakemeldinger til sykehus/helseforetak, og vil kunne være behjelpelig med å kontakte sykehusets ledelse og avdelinger. De kan også bidra til å arrangere møter der det er behov for å drøfte uheldige situasjoner og hendelser. Eventuelt kan de gi råd om hvordan man kan fremme klager mer formelt.

    * Helsetilsynet i fylket behandler rettighetsklager og tilsynssaker av mer alvorlig art.

    * En kan vise til flere bestemmelser i Pasientrettighetsloven, bl.a. rett til nødvendig helsehjelp, rett til medvirkning, informasjon, innsyn i journal osv. Dessuten Pasientrettighetsloven § 7-4 Anmodning om vurdering av mulig pliktbrudd.

Her finner du mer info om godkjente MBVI-avdelinger.

Du kan lese mer om MBVI her.