10 trinn for vellykket amming

Tilbake

Mor-barn-vennlige sykehus jobber etter disse punktene som opprinnelig er en strategi utarbeidet av WHO.

Ny-i-verdenBasert på WHO/Unicefs 10 punkter for vellykket amming. Allment aksepterte faglige krav til et mor-barn-vennlig sykehus.

Her kan du lese de "Ti trinn til vellykket amming" med utvidete kommentarer