Ammekyndig helsestasjon

Tilbake

Et samarbeid mellom mellom Helsedirektoratet, Nasjonal Kompetansetjeneste for Amming og landsforeningen for helsesøstre.

ammekyndigAmmekyndig helsestasjon er et samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for amming og Landsgruppen for helsesøstre. Målet er å øke kvaliteten på ammeveiledning ved norske helsestasjoner. For å oppnå status som Ammekyndig helsestasjon er det blant annet et krav at personalet oppdateres faglig på amming.

Les mer om ammekyndig helsestasjon her.