Hjemmelaget hjelpebryst

Tilbake

Hjemmelaget hjelpebryst
Ta en flaskesmokk og klipp et lite hull i tuppen på smokken. Vær forsiktig så det ikke blir for stort.

Ta en ernæringssonde eller sugekateter, på ca. 50 cm’s lengde og ca. 2 millimeters tykkelse. Disse kan kjøpes på noen apotek eller i Ammehjelpens nettbutikk.

Klipp av den ytterste spissen på sonden. Det sitter ofte et par hull ca. en cm inne på slangen. Dette må klippes bort.

Tre sonden gjennom hullet i flaskesmokken fra innsiden.

Mål opp mot flasken så du ser hvor langt du skal trekke den igjennom. Enden av sonden skal rekke ned til bunnen av flasken når lokket er skrudd på.

Fest sonden på toppen av flaskesmokken med en tapebit så den ikke kan bevege seg opp eller ned i flasken. Det vil også forhindre melken i å renne ut hvis man er så uheldig å velte flasken.

Homemade Lact-Aid  
Take a bottle teat and cut a small opening in the tip of the teat. Be careful so the hole doesn’t get to big.

Take a feeding tube or suction tube of 50 cm length approximately 2 millimetres wide. You can buy these in some pharmacies and at the Ammehjelpen internet shop.                    

Cut off the tip of the tube. Often there are a couple of small holes here, they must be cut of before use.          

Put the tube through the teat from the down side.    

Measure against the bottle to see how long you should drag the tube through the teat. The tube should reach the bottom of the bottle when the lid is put back on.

Fixate the tube to the teat using a little piece of band aid. In this way you can avoid the tube from moving up and down in the bottle. Also the milk won’t leak out if you should be so unfortunate to knock over the bottle.