Helsepersonell

Tilbake
HELSEPERSONELL

INFORMASJON OM AMMEHJELPEN (PDF)

Vårt informasjonsskriv i PDF "Ammehjelpen" gir en kort oversikt over hva Ammehjelpen er og hva vi kan tilby på nettsiden. Den passer fint å legge ut på venterommet.
Les mer


AMMESJEKKLISTE

Ammesjekkliste på norsk og engelsk fra Babyfriendly UK
Les mer


AMMEFILMER PÅ ULIKE SPRÅK

15 ulike ammefilmer på ulike språk fra Global Health Media.
Les mer


ANBEFALINGER FOR SPEDBARNSERNÆRING

I 2016 kom de nåværende anbefalinger for spedbarnsernæring. De bygger på WHO's anbefalinger om fullamming til 6 måneder og fortsatt amming til 2 år.
Les mer


KUNNE DU TENKE DEG Å BLI AMMEHJELPER?

Vi trenger stadig nye Ammehjelpere over hele landet. Vi har både leger, helsesøstre, jordmødre, fysioterapeuter, sykepleiere og barnepleiere som er ammehjelpere. Dersom du har egen amme-erfaring, kan du bli ammehjelper du også!
Les mer


DIGITALE BROSJYRER OG VIDEOER OM AMMING PÅ ULIKE SPRÅK

Aktuell for mødre, helsestasjoner, barselavdelinger og ammepoliklinikker.
Les mer


VEKSTSTANDARD FRA WHO

Link til vekststandarden fra WHO.
Les mer


HVITE BRYSTKNOPPER/RAYNAUDS FENOMEN

En tilstand som kan gi store uforklarlige brystsmerter, kan være Raynauds fenomen. Her sitter smertene oftest lokalisert bare til brystknoppen, men de kan også gå oppover i brystet.
Les mer


DIGITAL BROSJYRE: "HVORDAN DU AMMER DITT BARN"

Revidert brosjyre utgitt av Helsedirektoratet i samarbeid med Rikshospitalet
Les mer


NASJONAL KOMPETANSETJENESTE FOR AMMING (NKA)

Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA) er en ressurs ved Oslo Universitetssykehus som helsepersonell kan benytte seg av.
Les mer


SLIK GIR DU VEILEDNING TIL BRYSTOPERERTE KVINNER

En del mødre har hørt at teknikken de er operert med er ammebevarende og tar det for gitt at dette skal gå greit - og så enkelt er det dessverre ikke alltid. Det er her det er viktig å møte noen som vet noe om operasjonen kvinnen har fått utført, hvilke problemer hun kan møte, og hvilke tiltak som kan gjøres for å tilrettelegge muligheten for en vellykket ammesituasjon.
Les mer


DIGITAL BROSJYRE OM AMMING PÅ SAMISK

Nettbrosjyren vår er nå oversatt til tre samiske språk, og her kan du laste dem ned og skrive de ut.
Les mer


DVD ”AMMING”

”Amming” inneholder 23 korte filmer med konkrete råd og tips om amming.
Les mer


10 TRINN FOR VELLYKKET AMMING

Mor-barn-vennlige sykehus jobber etter disse punktene som opprinnelig er en strategi utarbeidet av WHO.
Les mer


MOR-BARN VENNLIGE SYKEHUS

Hva kan den fødende vente av et Mor-Barn Vennlig sykehus? Hvilke fødeavdelinger har denne godkjenningen?
Les mer


AMMEKYNDIG HELSESTASJON

Et samarbeid mellom mellom Helsedirektoratet, Nasjonal Kompetansetjeneste for Amming og landsforeningen for helsesøstre.
Les mer


WHO-KODEN

Verdens helseorganisasjons internasjonale kode for markedsføring av industrifremstilte melkeblandinger for spedbarn.
Les mer


NYHETSBREV FRA AMMEHJELPEN

Vil du ha nyhetsbrev fra Ammehjelpen? Vi sender ut nyhetsbrev 1-4 ganger i måneden.
Les mer


TØYBRYST TIL DEMONSTRASJONSBRUK

Myke tøybryst håndlaget spesielt for Ammehjelpen.
Les mer