Forskning

Tilbake

FORSKNING

JORDMOR HJEM ETTER FØDSEL - SKJER DET?

En undersøkelse av norske kommuners etterfølgelse av Helsedirektoratets anbefaling om hjemmebesøk av jordmor etter fødsel
Les mer


AMMING KAN FOREBYGGE BRYSTKREFT

En av faktorene som kan være med på å forebygge brystkreft, er amming.
Les mer


KVINNER SOM HAR AMMET, HOLDER SEG SLANKE LENGER

Amming gir lavere BMI, midjeomkrets, blodtrykk og kolesterol.
Les mer


REDUSERER ELLER ØKER AMMING FAREN FOR BARSELDEPRESJON?

Reduserer eller øker amming faren for barseldepresjon? Her er to forskningsartikler om temaet.
Les mer


MORSMELK INNEHOLDER LEVENDE IMMUNCELLER

Morskmelka inneholder levende immunceller, har beskyttende virkning og dreper virus, bakterier men også kreft.
Les mer


BLE SUNNEST AV Å SPISE SELV

Fingermat kan være det sunneste for babyen - ikke mos på teskje, ifølge en britisk studie. Der fikk ettåringer slå seg løs med ikke-oppmalte matvarer.
Les mer


TIDLIG ERNÆRING TELLER

Forskning.no: Hva babyen får i seg den første tiden etter fødselen kan ha betydning for hormoner og vekt senere i livet.
Les mer


FRA AMMETÅKE TIL KLARSYN

Hva finner man egentlig ut i oppfølgingsstudier over flere år? Kan man for eksempel si noe om amming og skoleprestasjoner? Ja, mener Dag S. Thelle og Petter Laake.
Les mer


HVA PÅVIRKER HVOR LENGE MØDRE FULLAMMER

Folkehelseinstituttet: 99 prosent av nybakte mødre i Norge, starter å amme. Åtte av ti ammer fortsatt når barna er seks måneder gamle. Ved fire måneders alder får 44 prosent av barna fortsatt kun morsmelk, men bare 2 prosent ved seks måneders alder. Dette kommer fram i en studie fra Folkehelseinstituttet og Rikshospitalet der man har studert årsaker til at mødre slutter å fullamme før babyen er seks måneder.
Les mer


PERMISJON GIR PLUSS

Forskning.no: Økt fødselspermisjon for mor har en rekke positive virkninger på barna. Dette viser sammenligning av barn født før og etter permisjonsreformen i 1977.
Les mer


AMMING OG KOGNITIV UTVIKLING

Fullamming i lengre tid bedrer den kognitive utviklingen. Det viser resultatene fra den hittil største grupperandomiserte studien om amming.
Les mer


AMMING GIR BABY RETTE TENNER

Forskning.no: Morsmelk skal visstnok være bra for det meste. Nå mener italienske forskere at det lønner seg å satse på egenprodusert babyfôr hvis poden skal unngå pletter i perleraden.
Les mer


MORSMELK GIR LANGT LIV

Forskning.no: Barn som får morsmelk lever lenger enn andre. Det mener britiske forskere som slår fast at amming medfører mindre sjanse for hjerte-kar-sykdommer senere i livet.
Les mer


AMMING REDUSERER BARNEDØDELIGHET TROSS HIV-TRUSSEL

Forskning. no: 15 millioner barn kan reddes i løpet av ti år dersom de kun får morsmelk det første halvåret, anslår forskere. Likevel frårådes mange mødre i utviklingsland å amme på grunn av risiko for HIV-smitte.
Les mer


AMMING BESKYTTER MOT DIABETES

Helsenett.no: En ny undersøkelse viser at amming kan beskytte kvinner mot å utvikle type 2 diabetes i inntil 15 år.
Les mer


TIDLIG MORSMELK HJELPER TIDLIGFØDTE

Forskning.no: Ekstremt for tidlig fødte barn har en langt lavere risiko for alvorlig bakterievekst i blodet hvis de får full ernæring med morsmelk innen tredje leveuke. Det viser en ny doktoravhandling.
Les mer


AMMING, VEKT OG VEKSTKURVER

Tidsskrift for den norske legeforening: Amming og vektkontroll krever betydelig innsats og omtanke. Gode normalmaterialer er viktig for å kunne gi de riktige rådene.
Les mer


MORSMELK, IMMUNRESPONS OG HELSEEFFEKTER

Tidsskrift for den norske legeforening: Foruten å være en optimal næringskilde for spedbarn inneholder morsmelk en rekke immunologiske komponenter som direkte bidrar til å beskytte barnet mot infeksjoner og til å utvikle og modne barnets eget immunapparat.
Les mer


NORSKE KVINNERS AMMEPROBLEMER

Studie om norske kvinners ammeproblemer. Utgitt i 2005.
Les mer