Artikler på "V"

Tilbake

Temaoversikt:
A B D F G H I K L M N O P R S T U V Ø Å
Sortering:Varme omslag (varmeputer)

De holder seg varme lenge, og kan brukes til så mangt!
Les mer


Vegetarisk kosthold og amming

En balansert og variert vegetarkost egner seg for individer i alle livsfaser – også for dem som ammer.
Les mer


Vektøkning hos barn som får morsmelk

Det er ikke mulig å si nøyaktig hvor mange gram babyer generelt bør legge på seg per uke. Når babyen sin vekstutvikling skal vurderes plottes vekt og lengde inn på en kurve. Barn som er store ved fødsel og ligger høyt oppe på kurven når de er født vil ofte legge seg litt lavere etter fødsel og skal gradvis i løpet av de første ukene følge sin plass på kurven. Babyer som kanskje er litt mindre enn ønskelig ved fødsel legger seg etter hvert litt høyere på kurven enn der de startet og følger deretter sin kurve. Her er det utgangspunktet og utviklingen over tid som teller.
Les mer


Væskebehov hos barnet når det er varmt

Mange lurer på om de trenger gi barnet vann i sommervarmen. For fullammede barn anbefales det å ikke gi barnet vann, og spesielt ikke til barn under 6 uker. For barn som får fast føde, introduseres vann til eller i forbindelse med måltidene.
Les mer