Artikler på "S"

Tilbake

Temaoversikt:
A B D F G H I K L M N O P R S T U V Ø Å
Sortering:Samisk

Digital informasjonsbrosjyre om amming på samisk: sørsamisk, nordsamisk og lulesamisk.
Les mer


Samsoving

I Norge viser studiene som er foretatt ingen klar sammenheng mellom samsoving og krybbedød. Dette forutsetter at verken mor eller far røyker/snuser, har drukket alkohol eller inntatt andre rusmidler eller sovemedisiner. Hvis du ikke samsover, anbefales det likevel å sove i samme rom som barnet.
Les mer


Signaler på sult

De første dagene etter fødselen er viktig at brystene får mye stimulering, slik at melkeproduksjonen kommer godt i gang. Selv om melken ikke er kommet for fullt (2-4 dager etter fødselen), og det kan virke som om brystene er tomme, har du verdifull råmelk i små mengder. Barnets diing stimulerer til å få produksjonen i gang. Her får du vite hvordan barnet signaliserer sult, slik at du vet hva du skal se etter.
Les mer


Sittende ammestilling i vevd sjal (video)

Litt større barn går fint an å ammes sittende i vevd sjal.
Les mer


Slanking

I løpet av svangerskapet legger de fleste på seg en del kilo, noe som er normalt og gir et ekstra reservelager for mor til ammeperioden. Forskning viser at kvinner som ammer får tilbake sin vekt raskere enn de som ikke ammer. Vektnedgangen varierer noe fra kvinne til kvinne, men at det kan ta noe tid å komme ned til din vante vekt, er forventet.
Les mer


Slik kan du få mer melk ved melkekompresjon - når barnet er sugesvakt og ved for lite melk

Melkekompresjon er en teknikk du kan bruke når du skal øke melkeproduksjonen, hjelpe et sugesvakt barn, et barn som sovner ved brystet eller ved pumping.
Les mer


Smak på morsmelken

Vanligvis har morsmelk en mild søtaktig lukt. Noen foreldre finner imidlertid at melk som er pumpet og fryst eller kjølet får en bismak. Dette skjer fordi enzymene (lipase) i morsmelken her såpass sterke at fordøyelsesprosessen (som ellers skjer i barnets mage når det dier) bryter ned fettstoffene i melken raskt. Ofte bryr ikke barnet seg om bismaken, mens andre nekter å drikke den.
Les mer


Smokk

Bruken av smokk kan føre til at barnet blir sugeforvirret, dersom den blir introdusert tidlig, før ammingen er vel etablert. Ernæringsfysiolog Anne Bærug ved Nasjonal kompetansetjeneste for amming, har sett nærmere på studier som underbygger denne påstanden.
Les mer


Sopp (trøske)

Dersom en har mistanke om en soppinfeksjon, søk lege, og sørg for å få riktig behandling.
Les mer


Store bryst

Kvinner med store, tunge bryst kan noen ganger oppleve det som en utfordring, slik som ammende kvinner med mindre bryst kanskje ikke møter på. Det er viktig å finne en god ammestilling og sørge for optimalt sugetak. Her er noen tips for ammende kvinner med store bryst.
Les mer


Sugeforvirring

Når et barn dier, sier vi ofte at det suger på brystet, men egentlig er det ikke sugekraften som får melken ut av brystet. Barnet bruker en bølgende tungebevegelse til å melke brystet, mens melken klemmes ut med kraft fra utdrivningsrefleksen. Denne finstilte mekanismen kan bli forstyrret ved at barnet suger på smokker eller flasker, spesielt de første ukene etter fødsel.
Les mer


Suger babyen dårlig? Amming av sugesvake barn

Friske, fullbårne barn kan være trøtte, sugesvake, eller begge deler. Barn som er født for tidlig eller er syke kan også streve. Det kan være utfordrende å være foreldre når barnet ikke suger tilfredsstillende, men med gode tiltak og tiden til hjelp, så pleier det å løse seg.
Les mer


Sugetak og å legge barnet til brystet

Det er av stor betydning at barnet har et godt tak på brystet. Det gjør at brystet blir godt melket og stimulerer melkeproduksjonen. Likedan forebygges såre brystknopper og tilstoppede melkeganger. Stort gap og riktig plassering av barnet til brystet er viktig, det er ofte bare små justeringer som skal til for å gjøre stor forskjell!
Les mer


Sykdom hos barnet

Når barnet er sykt, er det ikke sikkert det klarer å få i seg annen næring enn morsmelk, og da er morsmelken verdifull! Hvis barnet ikke orker å suge, så må du pumpe/håndmelke og gi med kopp.
Les mer


Sykdom hos mor

Det er kun i svært sjeldne tilfeller at mors sykdom hindrer ammingen. Hvis mor er veldig syk og så sliten at hun ikke greier å amme, eller hvis de medikamentene hun må bruke ikke er forenlig med amming. I de fleste tilfeller finnes det alternativer som kan brukes ved amming.
Les mer


Syntocinon nesespray

I spesielle, eller i forbigående tilfeller av treg utdrivningsrefleks, kan en få utskrevet en nesespray, Syntocinon. Alle årsaker til hemmet utdrivningsrefleks må først utelukkes.
Les mer


Såre brystvorter

Det er normalt å føle ømhet i starten av ammeperioden, men normal ømhet skal gå over i løpet av de første 30 sekundene inn i ammingen. Vedvarer smerten, og blir litt verre for hver gang er noe galt, og det merker man gjerne i løpet av få timer eller dager. Og når det først oppstår synlige sår er det svært smertefullt å amme. I de fleste tilfellene skyldes sårheten ikke-optimalt sugetak. Sårheten forsvinner da så fort sugetaket er rettet opp. Forebygging er det aller viktigste tiltaket du kan gjøre. Oppstår sårhet etter at du har ammet i en måned eller lenger, bør du være oppmerksom på at det kan skyldes bakterier eller sopp.
Les mer


Såre brystvorter - vedvarende

Det er vanlig å få såre brystknopper de første dagene etter fødselen. Det skyldes som oftest at ammestillingen eller sugetaket ikke er godt. Vedvarer sårheten mer enn noen dager uten at du blir bedre, kan det være flere årsaker til det: Infeksjoner, særegenheter i barnets munn eller på morens brystknopp, eller en kombinasjon av disse.
Les mer