Artikler på "F"

Tilbake

Temaoversikt:
A B D F G H I K L M N O P R S T U V Ø Å
Sortering:Far eller medmors rolle

Å bli foreldre er noe av det største som finnes; og for de fleste par den lykkeligste tiden i løpet av livet. Ammingen knytter mor og barn tettere sammen, og i tillegg er det en ren fysisk binding mellom dem. Det er normalt at mors partner kan føle seg utenfor eller forbigått. Her får foreldrene, og først og fremst far eller medmor, tips til hvordan han aktivt kan ta del i barnets hverdag for å skape en positiv relasjon til barnet sitt.
Les mer


Fast føde

Det finnes ingen fasit for hvordan du skal introdusere fast føde. Hva som introduseres og hvordan, kommer an på alderen og modenheten til barnet. Det anbefales at du fortsetter å amme som før når barnet begynner med fast føde.
Les mer


Fettinnhold i morsmelk, formelk og ettermelk

For mødre som har en melkemengde som er tilpasset barnet vil dette med formelk og ettermelk ikke være noe man behøver å tenke på. For andre mødre, med spesielt stor produksjon, kan man oppleve at barnet får i seg for mye av formelken.
Les mer


Flate/innadvendte brystvorter

Flate eller delvis innadvendte brystknopper skaper ikke nødvendigvis problemer for ammingen, men ekte innadvendte brystknopper kan være en utfordring. Det finnes tips og triks som kan gjøre ammingen enklere for mor og barn.
Les mer


Flyreiser og morsmelk i flaske/beholder

Siden 6. november 2006 er det spesielle regler for transport av væsker og kremer inne i flykabinen. Dette byr på utfordringer, men også unntak fra de strengeste reglene, for de som reiser med småbarn og baby.
Les mer


For tidlig fødte barn - premature barn

Et barn defineres som for tidlig født hvis det kommer til verden før svangerskapsuke 37. I dag kan vi redde barn som er født helt ned i graviditetsuke 23, det betyr at det å være født prematurt kan innebære et svært lite barn som veier under 500 gram til et barn som har helt normal vekt over 2500 gram. Starten og utfordringene rundt amming til et for tidlig født barn er derfor svært ulike og forskjellene kan være store. Det gjelder ikke minst hvor sykt barnet er. Friske barn som er født rundt uke 35, kan få være sammen med mamma på barsel uten atskillelse, på noen sykehus også sammen med pappa. Den andre ytterligheten er at barnet er på intensivavdeling for nyfødte og mamma på barsel, og pappa et tredje sted; hjemme.
Les mer


Fordeler for mor ved å amme

Det finnes en rekke forskning på morsmelkens egenskaper og dens betydning for barnet. Morsmelken er all annen spedbarnsmat overlegen, og gir grunnlag for en god helse livet ut. Lite er det fokusert på mors fordeler ved å amme; både på kort og lang sikt. Men noe forskning finnes det på hvilken effekt amming har for mors helse, både på kort og lang sikt.
Les mer


Fullamming

Det anbefales sakte introduksjon av fast føde fra 6 måneders alder. Noen barn har behov for tilleggskost ved 4 måneders alder, og da anbefales det å begynne med fast føde. Hvis barnet trenger tilleggskost før 4 måneder, anbefales det å gi morsmelkerstatning i tillegg til morsmelk.
Les mer


Får den nyfødte nok mat?

Her er en sjekkliste for amming den første uken etter fødselen.
Les mer