Artikler på "D"

Tilbake

Temaoversikt:
A B D F G H I K L M N O P R S T U V Ø Å
Sortering:Delamming

Noen klarer ikke - eller ønsker ikke - å fullernære barnet med morsmelk. Da er delamming et svært godt alternativ: Barnet får den morsmelken mor har mulighet til å gi, og får tillegg i form av morsmelkerstatning.
Les mer


D-MER

D-MER står for Dysphoric Milk Ejection Reflex - en ubehagelig følelse av nedstemthet, opprørthet eller aggresjon i større eller mindre grad, rett før utdrivningsrefleksen inntrer.
Les mer