Keisersnitt

Tilbake

Det er ikke uvanlig at melken kan komme litt senere ved keisersnitt enn ved vaginal fødsel. Det kan skyldes at barnet ikke blir lagt til brystet med en gang etter operasjonen, at barnet er trett eller ikke legges til så hyppig de første døgnene.

Kilder:
"Amming - for deg som vil amme" av Elisabeth Helsing og Anna-Pia Häggkvist

"Amme-ABC" av Gro Nylander

Mette Ness Hansen, jordmor og IBCLC ved Nasjonalt kompetansesenter for amming

første amming 2En god ammestart

Å få en god start på ammingen innebærer for det første å legge barnet så raskt som mulig til mor. Den generelle regelen er at du skal få anledning til å få barnet til deg innen en halv time etter at du kan forholde deg til det, men ønsker du å holde barnet ditt før dette, kan du jo be om at far eller en annen fødselshjelper som er der kan få passe på.

Jo tidligere brystene får stimulering, jo raskere kommer melkeproduksjonen i gang. Dessuten er barnet ofte mest oppvakt og villig til å søke og å øve seg på sugingen rett etter forløsningen. En annen fordel med at barnet får suge på brystet, er at sugingen fører til produksjon av hormonet oksytosin, som ikke bare gir signaler til kroppen om å sette melkeproduksjonen i gang, men også trekke livmoren sammen slik at blødningen blir mindre.

 

Mor-barn-vennlig sykehus

Dersom du føder på ”Mor-barn-vennlig” sykehus, så skal du få anledning til å få barnet til deg innen en halv time etter at du kan forholde deg til det.

Hentet fra Mor-barn-vennlig sykehus, trinn 4:

“Mødre forløst ved keisersnitt skal få anledning til å få barnet til seg innen en halv time etter at de er i stand til å forholde seg til den nyfødte. De bør få anledning til å ha hudkontakt med barnet I minst én time,og de skal få tilbud om hjelp til ammingen.

Det skal foreligge en skriftlig prosedyre som klargjør ansvars- og
Samarbeidsforhold mellom føde-,oppvåknings- og barselavdelingen for å sikre hudkontakt med barnet og tidlig amming for mødre forløst ved keisersnitt”

Treg start? Ikke fortvil!

Fikk du ikke ha barnet hos deg før etter flere timer etter forløsningen? Var det forhold hos deg eller barnet som gjorde at dere ble adskilt i flere timer, så fortvil ikke. Ammestarten kan være forsinket, men melken kommer! Det viktigste man kan gjøre er å ha barnet hud mot hud. Dette vil utløse instinkter som gjør barnet mer sugevillig, samt sende kraftige signaler til brystene om at her er det født et barn og melkeproduksjonen må komme i gang. Jo oftere og mer du stimulerer brystet; jo fortere vil melken komme.  Vær tålmodig!  

Mens dere er adskilt kan du eller far bruke litt tid på å stimulere brystene med fingrene. Vask hendene først, og rull eller masser og stryk forsiktig på brystknoppene og selve brystet. Du kan også stryke utenpå skjorten/trøyen. Vær varsom, det skal ikke gjøre vondt. Når brystknoppen svarer ved å reise seg, gis de riktige signalene til morens kropp. Dette vil være vell anvendt tid mens dere venter på å få barnet til dere.

 

God ammestilling er viktig

Etter operasjonen vil du ha en del smerter, og det kan være en utfordring å finne en ammestilling som er god for deg. Vær oppfinnsom, og spør ofte om hjelp i denne tiden. Det er viktig at du finner en ammestilling du synes er komfortabel, slik at du ikke spenner deg under ammingen. Ammingen skal være en avslapningsstund for deg og du skal hente nye krefter, ikke ligge stiv og anspent.  

relaktasjon

Mange som har tatt keisersnitt synes det er godt å ligge på den ene siden å amme fra begge bryst, og stillingen blir ofte kalt "Rachels knep": Ligg på den mest komfortable siden, og legg først en pute under barnet slik at han når opp til det øverste brystet. Få personalet til å hjelpe deg å løfte barnet opp til deg. Når barnet er ferdig med å spise fra det øverste brystet, lirker du puten forsiktig unna, slik at barnet kommer i en god posisjon til det nederste brystet. Slik slipper du å bytte fra side til side. Se bildet til høyre: Tilbakelent amming er også en fin stilling, da babyen  ligger over deg og du slipper å flytte deg i sengen.

Ta det med ro når du kommer hjem

Ta vare på deg selv når du er hjemme igjen! Ta i mot så mye hjelp til husarbeid og stell av barnet som du kan få. Husk å få hjelp til løfting. Kroppen din har vært gjennom en stor operasjon, og den trenger tid til å komme seg. Hvil deg ofte, ligg gjerne i sengen med barnet og tilby brystet så ofte det er interessert. Dette vil gi gode signaler til brystene om hvor mye melk som trengs, og en utslitt mor kan produsere noe mindre melk enn en uthvilt mor.