Signaler på sult

Tilbake

De første dagene etter fødselen er viktig at brystene får mye stimulering, slik at melkeproduksjonen kommer godt i gang. Selv om melken ikke er kommet for fullt (2-4 dager etter fødselen), og det kan virke som om brystene er tomme, har du verdifull råmelk i små mengder. Barnets diing stimulerer til å få produksjonen i gang. Her får du vite hvordan barnet signaliserer sult, slik at du vet hva du skal se etter.

Kilder:
Nasjonalt Kompetansesenter for amming, ved Elisabeth Tufte

Amning - en håndbog for sundhedspersonale. Sunhedsstyrelsen 2013.

sultsignalerBegynn før barnet er sultent

Når barnet gråter, er dette et sent tegn på sult. Etter hvert som du lærer barnet ditt å kjenne, vet du også hvilke signaler du skal se etter. En skrikende baby er vanskelig å legge til brystet, så om du kan begynne litt før det, når barnet viser tegn på at det er klart til å die.

Hva skal du se etter?

En del nyfødte sover mye, men man kan se at barnet begynner å vise tegn på sult allerede før det våkner. Du kan kanskje se at barnet er i ferd med å våkne ved at det begynner å smatte, tar fingrene/hendene opp til munnen, eller at hodet virrer fra side til side. Når barnet er våkent, kan du også se at øynene beveger seg. Gråt er med andre ord et sent tegn på sult. Det er fint å ha barnet mye hud mot hud og nær deg, da du lettere tolker barnets signaler tidlig.

Barnets tegn på sult:

Tidlige tegn:
  • Raske øyebevegelser når øynene er lukket
  • Suttebevegelser med munn og tunge
  • Gaper og stikker tungen ut av munnen ​
  • Bevegelse med armer og ben
  • Smatter på hender og søker med munnen
Middels og sene tegn: