Gulping og raping

Tilbake

Det er vanlig og helt normalt for spedbarn å gulpe opp små mengder når de raper, eller etter et måltid.

Kilder:
Telefonhåndbok for ammespørsmål, Sandra Jolley, ARNP, MS, IBCLC & Ellen Phillips-Angeles, MS, CHES. Utgitt av ammehjelpen 2004

iStock-175391365 

Det er vanlig og helt normalt for spedbarn å gulpe opp små mengder når de raper, eller etter et måltid. Dette fordi lukkemuskelen mellom spiserør og magesekk er umoden. Dersom barnet spiser glupsk kan det være lurt å ta det opp etter noen minutter for å la det rape, for så å fortsette på samme bryst. Noen slipper brystet selv når det må rape, mens andre blir urolige når de spiser. Da kan det være lurt å forsøke å få det til å rape.

gulpingNoen barn har ikke behov for å rape, mens andre trenger å rape flere ganger i løpet av et måltid. 
Noen barn gulper mye, mens andre barn ikke gulper i det hele tatt. 

Sprutbrekninger er ikke normale og kan være tegn på sykdom.  Mye hosting og harking eller rikelig gulping kan også være sykdomstegn. Det være lurt å få sjekket barnets vekt hos helsestasjonen, og få sjekket barnet hos lege dersom en er bekymret. 


Hvis barnet gulper mye, men legger normalt på seg og er ellers friskt, betraktes dette som normalt. Gulping kan også komme av overfôring og overproduksjon av melk. 


Barnet pleier å gulpe mindre og sjeldnere ettersom det blir eldre.