Begynne å amme igjen etter ammeslutt

Tilbake

Tags: ammestart, relaktasjon

Noen ganger hender det at en mor har sluttet å amme, men angrer og ønsker å gjenoppta ammingen igjen (relaktasjon). Dette er mest vanlig når babyen er ganske liten. Det kan være mange ulike årsaker til at ammingen ble avsluttet. De mest vanlige er ammeproblemer i begynnelsen eller sykdom hos mor eller barn. Hvis du ønsker å gjenoppta ammingen, er det to områder du må jobbe med. Det ene er å få opp melkeproduksjonen, det andre er å få barnet til å ta brystet igjen.

Kilder:

iStock-103994657 

Hvordan få barnet til å ta brystet igjen

Det å få barnet til å ta brystet igjen er nok den viktigste oppgaven. Hvorvidt du lykkes med dette avhenger mye av hva som var årsaken til at dere i utgangspunktet avsluttet ammingen. Hvis dere i utgangspunktet slet med ammingen og ammeteknikken, vil dette trolig bli en større jobb enn om du for eksempel måtte avslutte ammingen på grunn av medisiner som ikke er forenlig med amming. Artiklene om å legge barnet til, sugeforvirring og brystvegring kan være nyttig lesestoff.

 

Få melkeproduksjonen i gang igjen

For å få i gang melkeproduksjonen igjen, vil du mest sannsynlig være nødt til å pumpe deg en god del. Det vil være lettere å få barnet til å godta brystet etter hvert som du får mer melk. Å die på et bryst der det kommer lite eller ingen melk er lite motiverende for barnet. Hvis barnet får belønning i form av noe å svelge, vil det få en grunn til å fortsette. I artikkelen om pumping får du gode råd om hvordan du øker melkeproduksjonen.

 

Når barnet tar brystet

Når barnet tar brystet ganske greit, men du fremdeles ikke har full melkeproduksjon, kan du ha god nytte av å bruke et hjelpebryst til å gi morsmelkserstatning med. Ved å gi erstatningen med hjelpebryst i stedet for flaske, unngår du at barnet må forholde seg til to ulike sugeteknikker. Slik kan det konsentrere seg om å trene på sugeteknikken ved brystet. Hvis du gir erstatning på flaske mister du dessuten verdifull stimulering av brystene. Bruker du hjelpebryst vil du også kunne utnytte den tiden du gir erstatning, til å stimulere brystene.

Vær innstilt på en stor innsats

Å gjenoppta ammingen etter et kortere eller lengre opphold er en stor jobb. Du må være innstilt på å bruke mye tid og krefter på ammetrening og pumping. Din sjanse for å lykkes avhenger av flere faktorer. Hvor langt oppholdet har vart er en viktig faktor. Har dere bare hatt et opphold på noen dager eller et par uker, er det mye større sjanse for å få i gang ammingen igjen enn om det har gått flere måneder. Hvis ammingen før ammeslutt fungerte bra, er sjansen større enn om dere avsluttet ammingen på grunn av store problemer med ammeteknikken.

Hvilket mål har du med å begynne å amme igjen?

Du må også bestemme deg for hva som er ditt mål. Er det kun fullamming som gjelder, eller er du fornøyd så lenge du kan gi ditt barn litt morsmelk hver dag? Er det nærheten du savner, eller er det morsmelkens gode egenskaper du vil gi barnet ditt?

Om det siste er tilfellet, er mye gjort om du bare greier å pumpe nok til å gi barnet en liten flaske med morsmelk hver dag. Savner du nærheten som ammingen gir, kommer du langt med å delamme og gi erstatning med hjelpebryst eller flaske ved siden av.  Du kan også gjøre mye ved å gjøre flaskematingen så lik amming som mulig. Hvis du ønsker friheten ved å kunne gi barnet mat når som helst og ikke behøve å tenke på koking av flasker og alt det som tilleggsernæring medfører, vil du nok velge å gå for fullamming.

Uansett hvilke forutsetninger du har og hva som er ditt mål, vil du trenge støtte og hjelp underveis. Ta gjerne kontakt med en ammehjelper som kan følge deg gjennom prosessen.