Anbefalinger for spedbarnsernæring

Tilbake

I 2016 kom nye anbefalinger for spedbarnsernæring. De bygger på WHO's anbefalinger om fullamming til 6 måneder og fortsatt amming til 2 år.

Kilder:

nasjonale-retningslinjer 

I 2016 kom de nåværende anbefalinger for spedbarnsernæring.

Les de nye retningslinjene her:
Anbefalinger for spedbarnsernæring (2016)

Her er foreldrebrosjyren som er utarbeidet i tråd med anbefalingen​


Disse bygger på
WHO's anbefalinger om fullamming til 6 måneder og fortsatt amming til 2 år.