Røyking og snus

Tilbake

Det aller beste for deg og barnet ditt er at du ikke røyker eller snuser. Har du klart å holde deg unna tobakk i hele svangerskapet er det ikke noen grunn til å starte opp igjen når barnet er født. Men klarer du ikke å slutte helt, er det beste om du kutter ned mengden på røyk/snus så mye som mulig og at du ammer før du tar en snus eller røyk.

Kilder:
Hvordan du ammer ditt barn, Elisabeth Helsing og Eli Heiberg, utgitt av Helsedirektoratet.

Thomas Hale: Medication and mother's milk 2014

Dahlstrom A, Ebersjo C, Lundell B. Nicotine exposure in breastfed infants. Acta Paediatr 2004 Jun 1;93(6):810-6.

røyking og amming

Morsmelk er det beste alternativet selv om du ikke klarer å slutte å røyke

Om du ikke klarer å stumpe røyken helt, viser forskningen at det likevel er bedre for barnet å fortsette å amme fremfor å gå over til morsmelkerstatning. Morsmelk har en beskyttende effekt for barn som ammes av røykende mødre. Her kan du lese mer om morsmelkens innhold og helseeffekter.

Hva går over i melken?

Av alle de rundt 4000 stoffene som finnes i tobakk, blant annet tjære, kullos, blåsyre og nikotin, er nikotin det som det er mest forsket på og som vi vet mest om virkningene av. Nikotin går over i melken og den oppkonsentreres og blir faktisk høyere enn i morens blod.

Nikotininnholdet i melken har en halveringstid på 90 minutter. Halveringstiden skal ganges med 5 for å finne ut når et stoff er brutt ned. Det betyr at det er 450 minutter (7,5 time) før all nikotin er ute av melken. Kilde: Thomas Hale: Medication and Mother's Milk 2014
 
Det er grunnen til at den viktigste regelen for deg som røyker/snuser og ammer er:

Først ammer du, og deretter røyker/snuser du.


Hvordan påvirker røykingen selve ammingen?

Når mor røyker utskiller hun mindre av det melkeproduserende hormonet prolaktin, som gir utslag i lavere melkeproduksjon. Røykingen kan også gi en svakere utdrivningsrefleks. Røyking kan også sette smak på morsmelken, og noen barn reagerer på dette.

Effekter hos barnet når mor røyker

Barn av røykende mødre har større sjanse for å få kolikk, astma, lungebetennelse, bronkitt og øreverk. På sikt viser det seg at barn av røykende er mer syke og borte fra skole og barnehage.

Barn av mødre som røyker blir ikke bare utsatt for en rekke helseskadelige stoffer gjennom melken, men også ved passiv røyking. Det du kan gjøre for å begrense passiv røyking for dem du bor sammen med, er å ikke røyke inne i huset eller i bilen. Husk at dette også gjelder barn som får morsmelkerstatning og har foreldre som røyker. Morsmelk vil likevel være det beste alternativet, siden den har beskyttende effekter.

Barn av røykende mødre har også større risiko for å bli rammet av plutselig spedbarnsdød, SIDS (tidligere kalt krybbedød).

Ved høyt og hyppig inntak av nikotin nært opp til amming, kan barnet utvikle symptomer på nikotinforgiftning. Symptomer på nikotinforgiftning hos barnet er oppkast etter at det har spist, løs avføring, grålig hudfarge, økt puls og rastløshet. Ta kontakt med lege om du har spørsmål vedrørende dette.

Snus

Nikotin fra snus går også over i morens blod og deretter i melken, men man slipper en del av de andre giftstoffene som man får ved røyking.

Samsoving anbefales ikke ved røyking og snusing 

Trygg samsoving forutsetter at verken mor eller far røyker eller snuser. Les mer om samsoving her.

Tips til deg som røyker eller snuser og ammer

•   Jo mindre du røyker/ snuser, jo bedre for deg og barnet ditt. Det beste er selvsagt om du klarer å slutte helt.

•   Ikke røyk/snus rett før eller mens du ammer. Det beste, om du ikke klarer å slutte å røyke, er at du ammer først, deretter røyker/snuser. Om du røyker, prøv å bare røyke 1/2 eller 1/3 av sigaretten.

•   Begrens barnets passive røyking ved å aldri røyke innendørs i huset eller i bilen.

•   Nikotintyggegummi anbefales generelt ikke til ammende, men dersom du ikke greier å slutte å røyke uten tyggegummien, kan det være et alternativ. Barnet får samme mengde nikotin i seg, men slipper i hvert fall alle de andre skadelige stoffene. Snakk med legen din om dette.

•   Motivert for å slutte? Noen forskere har funnet ut at tiden mens du ammer er et meget gunstig tidspunkt å slutte med røyking på. Utskillelsen av prolaktin og endorfiner som skjer mens du ammer gir dempede abstinenssymptomer.


Referanser:

Landsforeningen uventet barnedød: Røyking, nikotin og barnedød

Dahlstrom A, Ebersjo C, Lundell B. Nicotine exposure in breastfed infants. Acta Paediatr 2004 Jun 1;93(6):810-6.

Thomas Hale: Medication and Mother's Milk 2014