Flate/innadvendte brystvorter

Tilbake

Tags: såre bryst

Flate eller delvis innadvendte brystknopper skaper ikke nødvendigvis problemer for ammingen, men ekte innadvendte brystknopper kan være en utfordring. Det finnes tips og triks som kan gjøre ammingen enklere for mor og barn.

Kilder:

Kilder

Wilson-Clay & Hoover, 2013. Breastfeeding Atlas, Fifth edition. s. 74.

Sundhedstyrelsen. Red. Alqvist R. Amming-en håndbok for helsepersonell. 4. utgave.Bergen. Fagbokforlaget;2016, s.128-129

https://www.laleche.org.uk/inverted-nipples/

innadvendt_brystknopp

Det er stor variasjon i hvordan kvinners brystvorter (eller brystknopper) ser ut. De kan være store, små, flate eller helt/delvis innadvendte. Alt er like normalt.  

Det er også normalt å ha ulike brystknopper, der den ene er innadvendt og den andre flat eller utovervendt.

Det skjer mye med brystene under graviditet og amming, og mange opplever at brystvortene endrer form og fasong i disse periodene. Vakuumet som skapes under amming drar brystknoppene ut, gjør vevet mer elastisk, og strengene som drar brystknoppen innover blir tøyd. Mange opplever derfor at ammingen går bedre etterhvert, og med neste barn. 

De aller fleste ammer uten problemer, uansett form og størrelse på brystknoppen. Dette er fordi barnet melker brystetikke brystknoppen. Men brystknoppens form kan ha betydning dersom du har et barn som strever med å få tak på brystet. 

Hvordan finner jeg ut om jeg har innadvendte brystknopper?

Hvis du er usikker på om brystknoppene dine er flate eller innadvendte kan du gjøre følgende test: Hold tommel og pekefinger på hver sin side av areola (det brune området) og klem fingrene forsiktig mot hverandre. Hvis brystknoppene kommer ut er de ikke innadvendte.

Dersom lite skjer og brystknoppen er omtrent like flat som resten av areola når du klemmer, har du flate brystknopper

Dersom brystknoppen bare delvis kommer ut eller du får en grop eller et «smilehull» midt på, er den delvis innadvendt.

Disse variantene trenger ikke skape problemer for ammingen, men dersom du opplever det kan du  prøve tipsene under.

Dersom brystknoppen dras innover når du klemmer har du ekte innadvendte brystknopper. Omtrent tre prosent av kvinner har denne tilstanden. Innadvendte brystknopper kan gjøre det vanskelig for barnet å få tak. Det kan føre til mindre stimulering av brystet og gi for lite melk og dårlig tømming. Det kan også føre til sårhet hos deg hvis barnet får dårlig sugetak på grunn av tilstanden. Brystknoppen kan bli liggende konstant fuktig når den trekkes innover - noe som kan gi gode forhold for bakterievekst i eventuelle sår.

Ved ekte innadvendte brystknopper kan det kreve litt ekstra innsats i starten for å få til et godt sugetak hos barnet, og det kan være fint å snakke med jordmor, helsestasjon eller en ammehjelper om dette for å legge forholdene best mulig til rette.   

Hva kan jeg gjøre hvis jeg har flate/ innadvendte brystknopper?

I graviditeten:

  • «Niplette» er et hjelpemiddel som noen kan ha nytte av. Det er en liten kopp som settes på brystknoppen og lager vakuum. Den brukes hele dagen, eller over noen timer, alt etter hva man orker. Niplette vil kunne skli av når det er melk i brystene, derfor er den sjelden nyttig til bruk etter fødsel. Kjøpes på apotek.

Etter fødsel:

  • Legg til rette for uforstyrret hud-mot-hud kontakt etter fødselen. La barnet nærme seg brystet via de medfødte refleksene, gjerne i tilbakelent ammestilling.
  • Unngå å stappe brystet i munnen på barnet, siden dette kan flate ut brystknoppen ytterligere og gjøre det enda vanskeligere for barnet å ta tak.
  • Stimuler til stort gap og tak, og støtt gjerne brystet gjennom ammingen med stort hamburgergrep slik at barnet lettere beholder brystet i munnen. Se video her:
  • Melkeoppsamlingskopper kan bidra til å holde brystknoppene ute dersom de brukes mellom ammingene. De kan også være til god hjelp dersom du er sår, fordi koppene hindrer at knoppene kollapser mellom ammingene.
  • En kald klut på brystknoppen i noen sekunder før amming kan hjelpe knoppen frem.
  • Amm hyppig for å unngå brystspreng i starten, og etterhvert også melkespreng. Både brystspreng og melkespreng kan gjøre at brystknoppen presses innover.
  • Det finnes et hjelpemiddel som ser ut som en liten vakuumpumpe (Latchassist Nipple Everter). Denne kan brukes før du legger til barnet. 
  • Dersom andre tiltak er forsøkt uten hell de første dagene kan du forsøke brystskjold. Det er viktig å sette seg inn i hvordan de brukes riktig. Les mer om brystskjold her.

 

Kilder

Wilson-Clay & Hoover, 2013. Breastfeeding Atlas, Fifth edition. s. 74.

Sundhedstyrelsen. Red. Alqvist R. Amming-en håndbok for helsepersonell. 4. utgave.Bergen. Fagbokforlaget;2016, s.128-129

https://www.laleche.org.uk/inverted-nipples/