Slik kan du få mer melk ved melkekompresjon - når barnet er sugesvakt og ved for lite melk

Tilbake

Melkekompresjon er en teknikk du kan bruke når du skal øke melkeproduksjonen, hjelpe et sugesvakt barn, et barn som sovner ved brystet eller ved pumping.

Kilder:
Kilder:

Morton J m.fl. Combining hand techniques with electric pumping increases milk production in mothers of preterm infants. J Perinatol. 2009;Nov;29(11):757-64.

West D, Marasco L. The breastfeeding mother´s guide to making more milk. Mc Graw Hill; 2009.

Newman J, Pitman T. The Ultimate Breastfeeding Book of Answers: The Most Comprehensive Problem-Solution Guide to Breastfeeding from the Foremost Expert in North America. Prima Lifestyles; 2000

melkekompresjon

Melkekompresjon (”breastcompression” på engelsk) er ikke det samme som å massere brystet. Det handler rett og slett om å klemme sammen brystet med en mild fasthet for å øke trykket i brystet og dermed øke melkestrømmen. I tillegg vil det stimulere utdrivningsrefleksen.

​Slik gjør du det:

•    De beste ammestillingene her er modifisert vuggestilling eller tvillingstilling. Ved begge disse får du en hånd fri som du bruker til å utføre melkekompresjonen. Men du kan også få det til å fungere med barnet i klassisk vuggestilling.
•    Etterstreb et optimalt sugetak
•    Plasser tommelen på oversiden av brystvorten og de andre fingrene på undersiden så langt fra brystvorten som mulig for ikke å forstyrre barnets sugetak. Tenk en stor C bokstav.
•    Når barnet begynner å ta lengre pauser mellom suge- og svelgebevegelser og slutter å svelge klemmer du brystet sammen.
•    Du beholder trykket på brystet inntil barnet begynner å ta lengre pauser mellom suge- og svelgebevegelser igjen, da slipper du taket for deretter å legge nytt press på brystet.
•    Gjenta til barnet ikke svelger lengre og bytt deretter til det andre brystet
•    Fingrene skal være på samme sted når du presser sammen, og det skal ikke være så hardt at det er ubehagelig eller gjør vondt.
•    Erfaring viser at dette ikke gir tilstoppede melkeganger dersom resultatet av kompresjonen er at melken renner og barnet svelger. Et konstant trykk uten melkeflom, kan derimot være uheldig.


Videoen er produsert av Helen and Patrick Shanahan og gjort tilgjengelig av Real Baby Milk.

Når kan du ha nytte av melkekompresjon?

For å øke melkeinntaket og/eller interessen for å die:
•    Sugesvake barn, for eksempel for tidlig fødte og barn med hjertefeil
•    Trøtte barn som sovner under ammingen
•    Større barn som mister interessen etter en kort stund ved brystet og det oppleves problematisk
•    Ved for lite melk

For å korte ned tiden ved brystet:
•    Hos barn som bruker lang tid ved brystet og det oppleves som et problem for deg. Hvis barnet bruker 1 time eller mer ved brystet til de fleste måltider bør ammekyndig person vurdere barnets sugetak og teknikk ved brystet.
•    Ved såre brystvorter


Pumping og melkekompresjon

Denne teknikken med melkekompresjon ved pumping har vist seg å være veldig gunstig. Den kalles ”hands on pumping” på engelsk. Den gir økt melkemengde og kan korte ned tiden ved pumping. Hvis du bruker dobbeltpumpe kan du klippe ut sirkler i en sports BH (eller annen stram BH) slik at du kan sette på begge pumpeskjoldene og få hendene fri.

•    Masser brystet først med lett hånd og stimuler utdrivningsrefleksen
•    Sett på pumpeskjoldet og komprimer brystet under pumpingen
•    Prøv deg frem og finn din egen teknikk
•    Hvis du ikke bruker dobbeltpumpe, bytt gjerne frem og tilbake mellom brystene, såkalt ”vindusvisker-amming”
•    Avslutt med å håndmelke i pumpeskjoldet

Se video med forklaring av pumping med melkekompresjon fra Stanford University her.


Kilder:

Morton J m.fl. Combining hand techniques with electric pumping increases milk production in mothers of preterm infants. J Perinatol. 2009;Nov;29(11):757-64.

West D, Marasco L. The breastfeeding mother´s guide to making more milk. Mc Graw Hill; 2009.

Newman J, Pitman T. The Ultimate Breastfeeding Book of Answers: The Most Comprehensive Problem-Solution Guide to Breastfeeding from the Foremost Expert in North America. Prima Lifestyles; 2000