Rengjøring av pumpeutstyr

Tilbake

Disse retningslinjene gjelder for friske, fullbårne barn som er hjemme.

Kilder:

Disse retningslinjene gjelder for friske, fullbårne barn som er hjemme. 

  • Dersom du fremdeles er innlagt på sykehus alene eller sammen med barnet, er det svært viktig å følge de retningslinjene du har fått fra sykehuset. Bakteriefloraen i sykehusmiljø er annerledes enn i et vanlig hjem og av den grunn bør hygienen være strengere. 

  • Dersom barnet ditt er født prematurt eller er syk, har nedsatt immunforsvar eller liknende, skal du spørre helsepersonell (feks. på avdelingen dere er utskrevet fra) hvilke retningslinjer som gjelder for dere. Du kan ha fått beskjed om at barnet nå skal behandles som friskt og i forhold til terminalder, eller du kan ha fått spesielle råd pga dårlig immunforsvar, underliggende sykdom eller liknende. 

  • Dersom du er morsmelkdonor skal du følge retningslinjene du har fått fra melkebanken. 


Generelt om hygiene 


Ved pumping bør du ha god håndhygiene, og vaske hendene før hver pumping, ettersom du oftere kommer i kontakt med de delene av pumpeflaska som melka er i kontakt med. Våtservietter kan brukes om det er tungvint å vaske hendene skikkelig, feks. dersom du pumper i senga før du står opp skikkelig. Det er ikke nødvendig å vaske brystene før pumping.

Rengjøring av nye pumpeflasker


Før en ny pumpeflaske tas i bruk, skal den vaskes i såpevann, skylles og så steriliseres. Noen pumpeflasker kommer ferdig sterilisert. Dette står i såfall tydelig på pakningen. 


Rengjøring av pumpeflasker etter bruk

Alt pumpeutstyr som er i kontakt med melk skal vaskes etter hver bruk. En gang i døgnet skal utstyret steriliseres.

Vask av utstyr 


  • Ta først alt utstyret helt fra hverandre. Alle delene skal tas helt fra hverandre. 

  • Skyll utstyret i kaldt vann og så varmt vann. Dette fjerner proteiner og fett. 

  • Vask deretter flaskene i vanlig varmt såpevann, eller i oppvaskmaskin.
  • Skyll og sett til tørk på rent kjøkkenhåndkle. 


Sterilisering

En gang i døgnet skal utstyret steriliseres. Dersom du pumper sjeldnere enn en gang pr døgn må du sterilisere det etter hver bruk.

Vask alltid hendene nøye før du steriliserer, slik at du ikke får bakterier på det rene utstyret.

Sterilisering kan skje på ulike måter:

  • Utstyret dekkes med vann og kokes (slik at det bobler) i minst 5 minutter i en kjele. 

  • I elektrisk sterilisator, eller i sterilisator i mikrobølgeovn. 


Før sterilisering må utstyret være vasket skikkelig. Sterilisering vil ikke fjerne melkerester og annen forurensing, og bakterievekst kan skje etterpå. 


Hvis sterilisator brukes er det svært viktig å følge bruksanvisningen. Dersom du bruker for lite vann eller ikke bytter vann hver gang du steriliserer, kan det bli oppvekst av bakterier på utstyret og i melka.


Bruk gjerne pølseklype for å unngå å ta direkte på det sterile utstyret (dessuten brenner du deg ikke så lett). 


Etter sterilisering settes alle delene til tørk på et rent kjøkkenhåndkle. Når de er helt tørre, kan de pakkes ned i feks. en isboks eller en større plastboks slik at det ikke kommer støv, stekeos osv på det. Utstyret er da klart til bruk og trenger ikke steriliseres igjen før det skal brukes. 


Rengjøring av motor og slange 


En elektrisk brystpumpe består som regel av en flaske som kobles med en slange til en pumpe med motor. En manuell pumpe har som regel et håndtak koblet direkte på flaska. Når vi snakker om “rengjøring av pumpeutstyr” er det den delen av utstyret som er i direkte kontakt med melka vi tenker på. 


Følg produsentens bruksanvisning for rengjøring av pumpedeler. 


Motor-delen av en elektrisk pumpe skal ikke senkes ned i vann eller liknende. Den skal kun tørkes av med en fuktig klut, evt tørkes av med en klut med desinfiserende middel (feks. sprit). 
Slangen mellom motor og melkeflaskene skal ved normal bruk ikke få melk i seg. Dersom dette skjer er det viktig at du skyller og vasker den i vanlig såpevann for å fjerne restene. Deretter kan du holde slangen i den ene enden mens du “sveiver” den raskt rundt slik at all væska inni slenges ut. 


Slangen tåler koking i kjele, men ofte ikke sterilisering i sterilisator. Den kan skylles i isopropanol ( fås i forretninger som selger bilutstyr, elektronikk etc) og så sveive slangen rundt for å fjerne væsken.

Rengjøring av utstyr som brukes til mating

Utstyr som brukes til mating (tåteflasker, tutekopper osv) bør vaskes og steriliseres etter hver bruk, ettersom det kan komme bakterier fra barnets munn i det. Særlig flaskesmokker må vaskes nøye og steriliseres, uansett alder på barnet.

Utstyr som er i kontakt med MME MÅ vaskes og steriliseres etter hver eneste bruk, ettersom MME kan inneholde andre og farlige bakterier.