Når mamma skal jobbe – hvordan kombinere amming og jobb?

Tilbake

Fra 1. januar 2014 er retten til betalt ammefri 1 time pr dag nedfelt i Arbeidsmiljøloven, § 12-8. Dette gjelder alle ammende mødre med barn under 1 år så lenge mors arbeidsdag er over 7 timer. Dette er minimumskrav, så det innskrenker ikke eksisterende rettigheter til lengre ammefri gjennom tariffavtalene.

Kilder:
Arbeidsmiljøloven § 12-8
NOU 2004: 5 Arbeidslivslovutvalget side 484

iStock-531523179 

Ammefri er din rettighet

Fra 1. januar 2014 er retten til betalt ammefri nedfelt i Arbeidsmiljøloven, § 12-8.
Som arbeidstaker i Norge har du rett til ammefri  med lønn 1 time pr dag, til barnet er 1 år, hvis du jobber minimum 7 timers dag.

Dette er minimumskrav, så det innskrenker ikke eksisterende rettigheter til lengre ammefri gjennom tariffavtalene.

Videre har du rett til ammefri uten lønn, den tiden du trenger for å amme, uavhengig av alder på barnet og arbeidsdagens lengde.
Dette gjelder også hele skift for de som går i turnus. Dette er fastsatt i Arbeidsmiljøloven, og det er ikke din oppgave å få turnusen på jobben til å gå opp, det skal dine ledere få til. Kontakt verneombudet dersom du støter på problemer.

Henvisningene til minst en halv time to ganger daglig eller redusert arbeidstid er nå veiledende eksempler på hva en kvinne normalt bør kunne kreve. Uansett gjelder hovedregelen, som bygger på kvinnens behov og som ikke setter noen øvre grense verken for tid eller antall ganger hun må ha fri for å amme i løpet av arbeidsdagen. Det er heller ingen aldersgrense på barnet. Mange steder ber de om lege- eller helsestasjonsattest på at du ammer. 

Mange arbeidstakere har ytterlige rettigheter som at man får lønn for to timer ammefri per dag. Noen steder er betalt ammefri begrenset til barnets ettårsdag. Andre steder er det ikke aldersbegrensning. Du har uansett rett på ubetalt ammefri så lenge du ammer og jobber hele dager.

Studenter i praksis, som sykepleiestudenter, har ikke denne rettigheten lovfestet, men de kan ofte ta ammefri som fravær og ta igjen de få timene som går over den gyldige fraværstiden. Forhør deg!

Har du rett på betalt ammefri? Flytdiagram

Har du rett på betalt ammefri - en liten veileder

Planlegg i tide

Når du planlegger å jobbe mens du ammer, er det viktig å forberede seg.  Du bør tenke på hvordan du tenker du skal amme på jobb. Skal du pumpe eller ha barnet komme til deg? Skal du ta ammefri som en kortere arbeidsdag der du ammer før og etter jobb, noe som er vanlig for større barn? Eller må du amme på jobben for å unngå spreng slik det er vanlig for de minste barna? Kan barnet komme til deg på jobben? 

Du bør varsle arbeidsgiver i god tid om at du planlegger å ta ut ammefri og at du kan trenge tilpasning for dette. 

Tenk på at du har praktiske klær til amming/pumping, som både er enkle å åpne og beskytter deg mot trekk for å unngå tette melkeganger.

Sjekk utvalget av ammeklær i Ammebutikken


Plikt til tilrettelegging

Retten til ammefri er absolutt, og arbeidsgiver kan ikke nekte en ansatt
ammefri dersom hun trenger fri til å amme sitt barn. Det eneste kravet
er at hun faktisk ammer/pumper. Arbeidsgiver kan ikke avslå ammefri
begrunnet med at det er store ulemper forbundet med å gjennomføre det. Ler mer hos Arbeidstilsynet
 
Arbeidsgiver har plikt til å tilrettelegge for arbeidstakere som ønsker
å benytte seg av retten til ammefri. Arbeidsgiver skal stille med
egnede lokaler til amming eller pumping. Lokalet skal være uten innsyn
og med låsbar dør, slik at man kan amme/pumpe usjenert. Rommet kan
brukes til andre ting når det ikke brukes til amming/pumping. Et
offentlig toalett er ikke et egnet lokale.
 
Det er Arbeidstilsynet som har ansvar for Arbeidsmiljøloven. De har en "Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer – risikovurdering og iverksetting av tiltak" som lister en del aktuelle tiltak for ammende (s.18):
 
For en del yrkesgrupper innebærer arbeidsordninger ekstra utfordringer i

Ammehjelpen har utarbeidet dette skjemaet som du kan gi til din arbeidsgiver for å melde fra om uttak av ammefri.

Noen arbeidsgivere kan ha egne skjema. Selv om disse kan kalles "søknad om ammefri", er det viktig å merke seg at bruken av ammefri er en rettighet, og arbeidsgiver kan ikke avslå eller nekte deg dette.

Ammehjelpens skjema for uttak av ammefri

OBS! Firefox har problemer med å vise skjema i PDF. Benytt "Åpne med et annet visningsprogram" og velg Adobe Reader eller velg å laste ned til egen harddisk. Eller prøv en annen nettleser.

Pumping

Ikke alle får til å pumpe. En kan likevel fortsette å amme etter å ha begynt i jobb. For mange går det helt fint å få barnet til seg en gang i løpet av arbeidsdagen, eller amme før og etter jobb.

Hvis du skal pumpe, bør du starte med det i god tid før du skal begynne å jobbe. Dette for at du skal bli vant med pumpingen og ha et lite lager i fryseboksen før du skal på jobb. Skal du pumpe mye, kan en elektrisk pumpe være en god investering. En dobbeltpumpe halverer tiden og stimulerer melkeproduksjonen bedre enn en enkeltpumpe.

Det finnes mange pumpeløsninger, du må selv finne ut hva som passer for deg. Husk også at melken skal oppbevares kjølig, helst i kjøleskap eller fryser. Har du tilgang til det på jobb eller trenger du kjølebag både på jobb og til transport? Minikjøleskap? Hva slags beholdere skal du bruke?

Trenger du et spesielt sted å pumpe, kanskje du sitter i åpent landskap til vanlig eller jobber ute? Har du et elektrisk uttak der du tenker å pumpe?  Noen pumper i bilen. De færreste er komfortable med åpenlys pumping selv om de lar barnet die foran andre. 

Les artikkel om pumping

Les mer om rengjøring av pumpeutstyr her

Les artikkel om oppbevaring av melk

Om «den tiden det tar»

Utdrivingsrefleksen er stress-sensitiv. Du kan ikke skynde deg om du skal pumpe og må ha nok tid til å komme i gang. Sitter du i nærheten av en computer kan det være greit å surfe på nett og slappe helt av og tenke på andre ting, ellers kanskje lese noe lett lektyre eller se på bilder av babyen.

Når du ammer eller pumper utløses hormoner som virker avslappende. "Ammetåka" kaller man gjerne den følelsen, og det er sterkest umiddelbart etter at du har ammet. Du er kanskje ikke helt fokusert så prøv deg litt frem på hvor lenge du trenger før du kan gjøre oppgaver som kan kreve at du er helt fokusert eller hvis de er farlige slik at du kan bli skadet. Noen trenger fem minutter, andre mer.

Hvordan reagerer barnet

Den som skal passe barnet bør ha forsøkt å gi barnet mat før du skal ut i jobb. Man kan risikere at barnet nekter å drikke av flaske. Langsom flaskemating kan være et godt alternativ.

Noen små barn kan snu døgnet helt og nekter å ta særlig mat på dagtid, og vil die hele natten (eller dagen om du jobber nattskift). Samsoving gjør dette mer overkommelig.

Les artikkelen vår om nattamming


Husk å ta deg tid til å være sammen med babyen og amme hyppig når du har fri, så du får økt produksjonen om den reduseres når du jobber. Masse hudkontakt hjelper også.

De første seks ukene er dine hjemmeuker uansett

Noen mødre planlegger at de skal rett på jobb etter fødselen. Etter dagens permisjonsregler er de første seks ukene av permisjonen forbeholdt mor, og far kan ikke ta disse ukene.

Selv om foreldre planlegger å dele permisjonen likt, eller at din partner skal ha mesteparten av permisjonen, må vi på det sterkeste anbefale at du tar ut disse ukene om du ønsker å få til ammingen, helst adskillig mer.  De første ukene kan være knalltøffe og det vil lønne seg å respektere sitt eget og barnets behov for ro og restitusjon etter fødsel og graviditet.

En kan ikke vite på forhånd hvordan fødselen blir, hvor raskt man kommer seg, eller hvordan ammingen går. Er det slik at du ønsker eller må starte på jobben tidlig, kan for eksempel tidskonto, der du jobber heltid noen dager i uken med ammefri på disse dagene, være en løsning.

Lykke til med amming på jobb!