Amming i ringslynge (video)

Tilbake

Ringslyngen er enkel å ta på, og barnet ligger trygt inntil mor.

Kilder:

Norway Ringslynge


Ta på ringslyngen ved å tre den over hodet. Tilpass slyngen så den ligger godt på skulderen. Den skal danne en lomme barnet kan ligge i.

Legg barnet ned i lommen i ringslyngen med hodet i motsatt retning av ringen. Barnet skal ligge på siden med magen mot mors kropp.

Nå kan barnet legges til.                                           

Slyngen kan justeres så mor kan ha begge hender fri. Amming i slynge er veldig diskret.                                   

Barnet kan også ligge med hodet mot ringen. Sørg for at barnet ligger trygt inne i lommen på ringslyngen. Etter litt små justeringer kan barnet legges til.

Når barnet har fått godt tak, kan slyngen justeres så barnets vekt primært bæres av slyngen.

Hvis mor ønsker det kan enden av slyngen legges over barnet for å beskytte det mot for eksempel sollys.

De minste barna kan sitte i froskestilling i ringslyngen når de ammes. Barnet plasseres da front-mot-front med mor i ringslyngens lomme. Husk barnets nese skal være i høyde med brystknoppen.

Når barnet har godt tak, justeres slyngen.

Barnet sitter i froskestilling, front mot front med mor.

Hvis mor ønsker det kan enden av slyngen legges over barnet for å beskytte det mot for eksempel sollys.

United Kingdom(Great Britain) Ringsling
Put he sling over your head and adjust the sling so it lay comfortably on your shoulder. The sling should form a pouch the baby can lye in.  

Place the baby in the pouch, head facing away from the ring. The baby should lie on his side, facing mom’s body.

Now the baby can latch on.

Adjust the sling so you can have both hands free. Breastfeeding in a sling can be done very discreet.

The baby can also lie with his head towards the ring. Be sure the baby is secure in the pouch of the sling. After some adjustments the baby can latch on.

Once the baby has a good latch, mom can adjust the sling so the weight of the baby primarily is carried by the sling

Mom can place the tail of the sling over the baby to protect him from e.g. sunlight.

The youngest babies can sit in a tummy-to-tummy hold with their feet and legs in a foetal position when they are breastfed in the ring sling. Remember that baby’s nose should be in height of the nipple.

Once the baby has a good latch, the sling can be adjusted.

Baby in tummy-to-tummy hold

Mom can place the tail of the sling over the baby to protect him from e.g. sunlight.