Amming i elastisk sjal (video)

Tilbake

Barnet sitter godt beskyttet i et elastisk sjal, og mor kan ha hendene fri.

Kilder:

Norway Elastisk sjalFor å se hvordan elastisk sjal knytes henviser vi til hjemmesider om bæring og bæretøy.

Når sjalet skal justeres til amming brettes først det ytterste lag av sjalet ned under barnets stump.

Barnet løftes litt opp og legges på siden, mage mot mage med mor.

Kropp og ben hviler i det krysset sjalet danner foran mors kropp. Barnets hode hviler på mors underarm. Nå kan barnet legges til.

Når barnet har fått godt tak på brystet brettes det ytterste laget av sjalet tilbake over ben og føtter, skuldre og armer. Det må kanskje litt små justeringer til for at det sitter bra.

Barnets vekt bæres nå primært av sjalet og mor trenger bare støtte barnets hode litt.

Hvis mor ønsker det kan sjalet trekkes enda lengre opp over barnets skulder, arm og hode.

Mor har likevel god tilgang til å justere barnets tak på brystet og legge til igjen hvis barnet slipper taket på brystet.

United Kingdom(Great Britain) Stretchy wrap
To se how to use the stretchy wrap, take a look at the links in our webpage, Ammehjelpen.no

To adjust the wrap for breastfeeding, fold down the outer layer of the wrap, down under the baby’s buttock.

Lift the baby up a little and place her side lying facing mom’s tummy.

Her body and legs rests in the cross of the wrap. Her head rests on moms fore arm. Now she’s ready for latching on.         

Once the baby gets a good latch replace the outer layer of the wrap, so it covers the legs, feet, shoulder and arm of the baby. Maybe you need to adjust the wrap a little before it sits perfect.                                                 

The weight of the baby is now primarily on the wrap and mom only need to support the baby’s head a little.

If mom wishes to, she can drag the wrap even closer over the baby’s shoulder and head.

Still mom can gets her hand in and help the baby latching on if she lest go of the breast.