Amming i vanlig sjal (video)

Tilbake

En trenger ikke spesialutstyr. Et stort, vanlig sjal kan brukes, også til å amme i.

Kilder:

Vanlig sjal
Man trenger ikke nødvendigvis dyrt og fancy utstyr for å bære barnet sitt. Et stort firkantet sjal kan fint brukes.

Brett sjalet til en trekant og fold denne to ganger så det danner en slags pose.

Bind en solid dobbelknute av de to lange endene på sjalet. Sjekk at den ikke kan gå opp.

Tredd den slyngen du har laget av sjalet over skulderen slik at knuten ligger på forsiden av skulderen.

Ta barnet opp og legg det inn i slyngen slik at underkropp og stump hviler i bunnen av slyngen.

Barnets hode og overkropp hviler på mors underarm.

Nå legges barnet til. Barnets vekt hviler nå primært i slyngen og mor trenger bare støtte barnets hode og overkropp litt.

Ordinary shawl 

             


You don’t necessarily need expensive and fancy baby wears to carry your baby. An ordinary square shawl can easily be transformed into a baby carrier.

Fold the shawl to a triangle and fold this twice so you get a pouch in the middle.                                                                                  

Tie a solid knot using the two long ends of the shawl. Be sure that it can’t detach.    

Put the sling over your head and adjust it so that the knot lies on the front of your shoulder.             

Pick up the baby and place her in the pouch in the sling so her body and buttock rests in the bottom of the sling.

The baby’s head and upper body rests on mom’s forearm.

Now the baby can latch on. The weight of the baby is primarily carried by the sling and mom only ned to provide a little head support for the baby.