Introduksjon av amming i bæretøy (video)

Tilbake

Å bære babyen er tradisjon i mange kulturer. Her viser vi forskjellige moderne bæretøy som i de senere år er tatt i bruk i vår del av verden.

Kilder:

Introduksjon til amming i bæretøy
Mennesket har båret barna sine i årtusener. Bæring er en naturlig måte å være nært barnet på. Mødre har brukt alle mulige typer bæretøy og amming mens barnet ble båret har alltid vært brukt. Etter mange år uten bæretradisjoner i den vestlige verden er bæring nå tilbake for fullt. Og dermed er det aktuelt å se litt på amming i de moderne bæretøyene vi i dag benytter oss av.

I de følgende filmene kan du se både hvordan noen bæretøy knytes og hvordan man kan justere bæretøyet når barnet skal ammes. For ytterligere informasjon om bæring og bruk av bæretøy henviser vi til www.tettinntil.no 

Introduction to breastfeeding in baby wears
Humans have carried their offspring for hundreds of thousand of years. Carrying your baby is a natural way of attachment and bonding. Mothers have used all kinds of baby wears and breastfeeding when carrying you baby have been practiced through out the ages. After the western world almost lost the tradition of carrying our babies, baby wearing is back for good.   There for it’s natural for us to look at the possibilities for breastfeeding in the modern baby wears we use today.

In the videos you can see both how some slings and wraps are used and how you can adjust them for breastfeeding. For more information on baby wearing and baby wears, we kindly ask you to check out the links you find on www.tettinntil.no