Lact-aid hjelpebryst (video)

Tilbake

Slik setter du sammen et ferdigkjøpt hjelpebryst.

Kilder:

Lact-Aid (Kjøpt hjelpebryst)
Les bruksanvisningen nøye før du går i gang. Lact-Aid hjelpebryst kommer med tre forskjellige tykkelser på slangene. Vi har brukt den røde i denne videoen, men du må selv finne ut hvilken som passer best til dine behov.

Tre dent gule plastskiven på den røde slangeholderen. Sørg for at slangene sitter ut til hver side og ikke kommer i klemme mellom den røde gummiringen og den gule plastskiven.

Tre endene av de to slangene gjennom flaskelokket fra innsiden. Sørg for at den røde gummiringen med den gule plastskiven kommer helt opp i flaskelokket.

Når slangene er trukket gjennom lokket, klemmes slangene fast i hakkene på siden av flaskelokket. Da er slangen stengt og melk fra flasken kan ikke renne ut i slangen.

Skru lokket på flasken.


Tre flasken over hodet. Snoren i flasken kan reguleres i lengden så du selv kan bestemme hvor høyt flasken skal henge.

Medela Lact-Aid
Read the instructions thoroughly before you start. The Medela Lact-Aid comes with three different dimensions of the tubes. We’ve used the red one in this video, but you have to find the one that meet your needs

Press the yellow plastic disc on to the red tube holder. Make sure the tubes don’t get pinched between the red rubber ring and the yellow plastic disc.

Put the ends of the tubes through the bottle lid from the down side. Press the red rubber ring with the yellow plastic disc into the lid.

Once the tubes have been pulled through the lid, you can block the tubes by placing them in the gaps on the side of the lid. In this way, milk won’t leak out in the tubes until you open them.

Put the lid on the bottle

Place the bottle around your neck. You can adjust the height of the bottle by dragging the string.