Håndmelking (video)

Tilbake

Det kan av og til være kjekt å kunne få ut melk uten å være avhengig av en pumpe. Her beskrives håndmelkingsteknikken.

Kilder:

Håndmelking
Før du håndmelker, må du vaske hendene grundig. Ha en ren bolle klar til å samle opp melken i. Start med å massere brystene med lange, jevne strøk ned mot brystknoppen.

For å sette i gang utdrivningsrefleksen, stimulerer du areola, det brune området rundt brystknoppen, med fingrene.

Når melken begynner å dryppe litt, plasserer du tommelfingeren på oversiden av brystet, og de andre fingrene på undersiden av brystet. Fingrene skal plasseres på overgangen mellom huden og det brune området. Press først fingrene inn mot brystkassen, deretter klemmer du dem sammen. Det er ikke sikkert melken spruter ut med en gang, men etter noen melketak vil det begynne å komme. Fortsett med melkebevegelsene, mot brystkassen og sammen, mot brystkassen og sammen så lenge melken spruter.

Det er viktig å bytte melketak noen ganger i løpet av håndmelkingen, for å få tømt alle deler av brystet.

Hvis du får til en god håndmelkingsteknikk kan du melke begge bryst samtidig.

Hand expression
Before hand expression, wash your hands thoroughly. Have ready a clean container in which to collect the milk. Start by massaging the breasts with long, firm stokes towards the nipple.                               

In order to stimulate the let-down reflex, you can manipulate the areola with your fingers.

When you feel the milk comes in and start dripping, place your thumb on the upper side of the breast and the rest of the fingers under your breast. The fingers should be placed at the edge of the areola. Press the fingers towards your chest wall, and then press them together. The milk doesn’t necessarily flow right away but after a couple of compressions it will come in. Continue by pressing the fingers towards the chest wall and together, towards the chest wall and together as long as the milk continues to flow.

It’s important to move your finger around the breast during hand expression in order to secure drainage of all parts of the breast.

If you get a good technique, you could express both breasts simultaneously.