Å starte på nytt (video)

Tilbake

Dersom dere fikk en trøblete start på ammingen, kan en prøve å starte på nytt ved å la barnet få ligge hud mot hud på mors mage og søke etter brystet. Slik blir nyfødtrefleksene stimulert.

Kilder:

Å starte på nytt
Hvis barnet av ulike årsaker ikke har tatt brystet etter fødselen, kan man forsøke å starte på nytt. Mor ligger bakoverlent enten i en stol eller i sengen evt. støttet av puter. Barnet ligger på mors mage, hud-mot-hud.

Se hvordan beina beveger seg, som om barnet krabber oppover. I denne stillingen stimuleres nemlig barnets nyfødt-reflekser. Disse hjelper barnet til å finne og ta korrekt tak på brystet. Dette er de samme refleksene som man ser hos et helt nyfødt barn første gangen det legges på mors mage rett etter fødselen.

Barnets hode ”nikker” opp og ned på brystet samtidig med at tungen stikkes ut for å finne og smake på brystet. Brystknoppen reiser seg ved denne berøringen og blir fastere og enklere for barnet å få tak på.

Denne ”nikkende” bevegelsen utløser i tillegg søkerefleksen som gjør at barnet gaper stort og får korrekt tak rundt brystknopp og areola.

Selv om barnets nese kan være ganske tett inntil brystet kan det puste fordi luften kommer til i vikene ved siden av nesen.  


Starting over   

         


If the baby, by various reasons hasn’t been able to breastfeed after birth, is it possible to try to start over again. Mom should sit in a chair or in bed, leaning back, supported by pillows. The baby lies on Moms chest, skin-to-skin.

Look how her legs move, as she was crawling upwards. In this position her newborn reflexes are stimulated. These help the baby finding the breast and latch on correctly. Those are the same reflexes you can see in a newborn the first time she is placed on her mom’s chest right after the delivery.         

The baby’s head is ”bobbing” up and down in the same time as she sticks out her tongue in order to taste the breast. The nipple erects by the stimulation, getting more firm and easier for her to latch on to.     

This ”bobbing” motion releases the rooting reflex which makes the baby open her mouth widely in order to get a good latch on the areola.

Even if the baby’s nose is close in to the breast tissue she can still breathe because air gets in at the sides of her nose.