Tilstoppede melkeganger (video)

Tilbake

Ved tilstoppede melkeganger kan det være lurt å ta i bruk utradisjonelle ammestillinger. Her vises flere eksempler.

Kilder:

Ammestillinger ved tilstoppede melkeganger
Ved tilstoppede melkeganger er det viktig å få tømt brystet skikkelig. Brystet blir mest effektivt tømt der hvor barnet har underkjeven. I denne stillingen ligger mor på siden med barnet motsatt vei. Dette er en bra stilling hvis tilstoppingen sitter på oversiden av brystet.

Det kan være en god idé å variere ammestilling under måltidet slik at hele brystet tømmes godt.

Bemerk det røde området på undersiden av brystet. Ved å legge barnet til i liggende ammestilling kommer barnets underkjeve rett inn på det røde området. Når underkjeven peker mot det tilstoppede området sikres en bedre tømming av den delen av brystet.

Sitter tilstoppingen på yttersiden av brystet, kan tvillingstilling være bra. Her peker underkjeven igjen mot det tilstoppede området.

Man kan også ta tyngdekraften til hjelp. Sitter tilstoppingen på oversiden av brystet, kan man legge barnet omvendt på stellebordet og så bøye seg ned over barnet. Når barnet har fått tak og suger bra kan mor massere det tilstoppede området med lange jevne strøk ned mot brystknoppen. Mor kan også ligge på kne i sengen og amme i denne stillingen.

Større barn kan sitte overskrevs på mors lår. Slik tømmes tilstoppinger på undersiden av brystet bra.

Plugged ducts
In case of plugged ducts it’s important to empty the breast thoroughly. In this position, the mother lies on her side, with the baby lying in the opposite direction. This is a good position if the plugged duct is on the upper side of the breast as the baby’ chin is now pointing towards the plugged area.

It’s a good idea to change breastfeeding position during the feed in order to secure a good drainage of the entire breast

Note the red area on the lower side of the breast. By placing the baby in this position, the baby’s chin aims right at the plugged area. When the chin points at the plugged area one secures a good drainage of the plugged area.    

If the plugged area is situated towards the lateral side of the breast, the rugby hold can be efficient. Again, the chin points towards the plugged area

You can also get help from gravity. If the plugged area is situated on the upper part of the breast, you can place the baby on a table in front of you. Now you lean over the baby. When the baby has a good latch Mom can massage the affected area with long, gentle stokes towards the nipple. It’s also possible to do this position knee standing.

Older children can sit on mom’s thigh, faced front to front with her. In this position plugged areas on the lower part of the breast will get good drainage.