Amme med barnet sittende eller stående i fanget (video)

Tilbake

Større barn kan gjerne ammes i denne stillingen.

Kilder:

Amming med barnet sittende eller stående i fanget
En utfordring når man skal amme litt større barn, er at de lett kan bli distrahert av omgivelsene.

Ved å ha barnet sittende eller stående i fanget, er barnet vendt mot mor og kan dermed skjermes mot forstyrrende inntrykk fra omgivelsene. Barnet kan for eksempel sitte i mors fang slik som her.

Alternativt kan barnet sitte overskrevs på mors lår, med et ben på hver side.

Dette gir også mor mulighet for øyenkontakt med barnet.

Mor kan også sitte på kne med barnet stående foran seg. Denne stillingen kan for eksempel være nyttig hvis du ikke har en stol tilgjengelig når barnet blir sultent.

Breastfeeding with the baby sitting or standing in mom’s lap
A challenge when the baby gets older is the distraction from the environment.                      

If the baby is sitting or standing in mom’s lap they can face front to front. The baby will be protected from surrounding distractions. The baby can sit in mom’s lap, like here.

Or  like this, with one leg on each side of mom’s thigh.                     

This also allows mom to have eye contact with her baby.

Mom can also sit on her knees with the baby standing in front of her. This can be useful if you don’t have a chair available when the baby gets hungry.