Tvillingstilling (video)

Tilbake

Denne stillingen er ikke bare anvendelig for tvillinger! Modifisert tvillingstilling, som også vises her, er god for sugesvake og trøtte barn.

Kilder:

Tvillingstilling
Mor sitter godt og barnet ligger ved siden av henne på en pute med beina bakover under morens arm. Mor støtter barnets skuldre og rygg med den hånden og underarmen barnet ligger ved. Med den andre hånden støtter og former mor brystet.

Det er også mulig å bytte arm, slik at barnet ligger med hodet sitt på mors underarm og brystet støttes og formes med den andre hånden.

I denne stillingen ligger barnet mer over på ryggen og beina hviler opp langs ryggen av stolen eller sofaen. Sørg for at barnets nese er i høyde med brystknoppen før tilkoblingen.

Denne stillingen gir barnet en ”knekk” i hoften som kan være med på å stimulere barnets suging.

Football-hold  

 


Mom has to sit relaxed, in an upright position. The baby lying next to her on a pillow with his legs under her arm. Mom supports the baby’ shoulders and back with the hand and forearm under which he lies. She supports the breast with her other hand.                                                                 

It is also possible to change arms so that the baby lies with his head on mom’s forearm and the breast is supported by her other hand.

In this position the baby lies more on his back and his legs are rested against the back of the chair or sofa. It’s essential that the baby’s nose is at the level of the nipple before latching on.

In this position the baby has a hip flexion which can stimulate a weak suck.