Liggende ammestilling (video)

Tilbake

Beskrivelse av liggende amming, og hvordan du kan bytte bryst uten å snu deg i senga. A description of side lying position, and how to change breast without turning in bed.

Kilder:

Norway Liggende stilling
Mor ligger på siden, med skulderen på madrassen og en pute under hodet. Barnet ligger på siden, med sin mage mot mors mage. Nesen skal være i høyde med brystknoppen når mor legger barnet til.

Når barnet er ferdig ved brystet kan mor snu seg i sengen og gi fra det andre brystet. Alternativt kan mor bli liggende på samme side. Da kan hun løfte opp barnet og legge en pute ved siden av seg. Barnet legges da oppe på denne puten i høyde med mors øverste bryst.

Det er viktig at barnet ikke ligger for langt oppe i sengen men har ansiktet i høyde med brystet.

Sørg for at barnet ligger godt over på siden, med sin mage mot mors mage og nesen i høyde med brystknoppen.

Denne stillingen kan være gunstig hvis mor har vanskelig for å snu seg i sengen. Det kan for eksempel være hvis hun har bekkenløsning eller har født med keisersnitt.

United Kingdom(Great Britain) Side lying
Mom lies on her side, with her shoulder on the madras and a pillow under her head. Baby lies on her side facing mom, front to front. The nipple should point towards the baby’s nose.

When the baby is done at the breast, mom can turn over and feed from the other breast. Alternatively she can stay lying on the same side, lift up the baby and place a pillow besides herself. The baby is then placed on the pillow, at the height of mom’s upper breast.

It’ important that the baby isn’t placed too high up in bed, but has his face at the height of the breast.


Be sure that the baby is lying well over on his side and that the nipple points towards the baby’s nose.

This position is good if e.g. mom have difficulties turning over in bed, due to a caesarian or if she has pelvic pain.