Modifisert vuggestilling (video)

Tilbake

Denne ammestillingen er spesielt god for nyfødte og premature. This position is particular good for newborns and prematures.

Kilder:

Norway Modifisert vuggestillingMor sitter godt med en pute eller lignende i fanget. Barnet skal ligge godt over på siden, med sin mage mot mors mage. Mor støtter barnets skuldre og rygg med håndflaten og underarmen.

Mor støtter brystet med en åpen hånd. Plasser tommelen på oversiden og de andre fingrene på undersiden av brystet, bak det brune området. Brystknoppen skal være i høyde med barnets nese. Når barnet gaper skikkelig, drar mor barnet mot seg.

Når barnet har fått et bra tak på brystet og mor ikke trenger støtte det lengre, kan hun regulere barnets stilling ved å dra barnets underkropp enda nærmere seg. Da får barnet nesen fri og haken godt inn i brystet.

Man kan holde og støtte barnet på flere måter i denne ammestillingen.

Det er viktig at mor sitter avslappet med senkede skuldre.

United Kingdom(Great Britain) Crosscradle holdMom has to sit relaxed, in an upright position. Optionally, she can have a pillow in her lap. Baby should lie on his side, facing towards mom’s body. Mom supports baby’s shoulders and back with her palm and arm.

Mom supports her breast with an open hand. Place the thumb on the upper side of the breast and the rest of the fingers on the lower side of the breast. The nipple should point towards the baby’s nose. When the baby opens her mouth widely, mom drags the baby towards her.

Once the baby has a good latch and mom doesn’t need to support the breast any longer, she can adjust the baby’s position by dragging the baby’s lower body towards herself. Then the baby gets her nose free from the breast tissue and the chin in good contact with the breast.

Mom can support the baby in different ways, using this position.

It’s important that mom sits in a relaxed position herself.