Legge barnet til (video)

Tilbake

Her vises tilkobling i tre av de mest anvendte sittende ammestillingene. A demonstration of the three most common sitting positions.

Kilder:

Norway Å legge barnet tilKlassisk vuggestilling

Barnets hode hviler midt på mors underarm. Mor støtter brystet med en åpen hånd. Plasser tommelen på oversiden og de andre fingrene på undersiden av brystet, bak det brune området.

Brystknoppen skal peke mot barnets nese. Når barnet gaper veldig stort, drar mor barnet inntil seg. Du kan se at barnet har et bra tak når haken er godt inn i brystet og nesen er fri. Barnet har et stort gap, med mye bryst i munnen. Kjevebevegelsene er tydelige helt opp til barnets øre.

Når barnet har fått et bra tak på brystet, kan mor regulere barnets stilling ved å dra barnets underkropp enda nærmere seg. Da får barnet nesen enda mer fri og haken er godt inn i brystet.

Modifisert vuggestilling:

Mor støtter barnets skuldre og rygg med håndflaten og underarmen. Mor støtter brystet med en åpen hånd.

Plasser tommelen på oversiden og de andre fingrene på undersiden av brystet, bak det brune området.

Brystknoppen skal være i høyde med barnets nese. Når barnet gaper skikkelig, drar mor barnet mot seg.

Du kan se at barnet har et bra tak når haken er godt inn i brystet og nesen er fri. Barnet har et stort gap, med mye bryst i munnen. Kjevebevegelsene er tydelige helt opp til barnets øre.

Når barnet har fått et bra tak på brystet, og mor ikke trenger å støtte det lengre, kan hun regulere barnets stilling ved å dra barnets underkropp enda nærmere seg. Da får barnet nesen fri og haken er godt inn i brystet.

Tvillingstilling:

Mor støtter brystet med en åpen hånd. Plasser tommelen på oversiden og de andre fingrene på undersiden av brystet, bak det brune området.

Nesen skal være i høyde med brystknoppen. Når barnet gaper føres barnet til brystet.

United Kingdom(Great Britain) Latching on in three different positions 

                              

Cradlehold: 

Baby’s head rests on Mom’s forearm. She supports the breast with an open hand.
Place the thumb on the upper side of the breast and the rest of the fingers on the lower side of the breast. Be sure to place fingers behind the areola

The nipple should point towards the baby’s nose. When the baby opens his mouth widely, mom drags the baby towards her. You can see that the baby has a good latch when the chin is close to the breast and the nose is free. The baby has a widely open mouth and lots of breast tissue in his mouth. The sucking movements can be seen all the way to the baby’s ears.

Once the baby has a good latch and mom doesn’t need to support the breast any longer, she can adjust the baby’s position by dragging the baby’s lower body towards herself. Then the baby gets her nose free from the breast tissue and the chin in good contact with the breast.

Cross-cradlehold:

Mom supports baby’s shoulders and back with her hand and forearm. She supports the breast with an open hand.

Place the thumb on the upper side of the breast and the rest of the fingers on the lower side of the breast. Be sure to place fingers behind the areola

The nipple should point towards the baby’s nose. When the baby opens his mouth widely, mom drags the baby towards her.

You can see that the baby has a good latch when the chin is close to the breast and the nose is free. The baby has a widely open mouth and lots of breast tissue in his mouth. The sucking movements can be seen all the way to the baby’s ears.

Once the baby has a good latch and mom doesn’t need to support the breast any longer, she can adjust the baby’s position by dragging the baby’s lower body towards herself. Then the baby gets her nose free from the breast tissue and the chin in good contact with the breast.


Footballhold:

Mom supports her breast with an open hand. Place the thumb on the upper side of the breast and the rest of the fingers on the lower side of the breast. Be sure to place fingers behind the areola

The nipple should point towards the baby’s nose. When the baby opens his mouth widely, mom drags the baby towards her.