Amming med hjemmelaget hjelpebryst (video)

Tilbake

Tags: lite melk

Her ser vi hjelpebrystet i bruk.

Kilder:

Amming med hjemmelaget hjelpebryst
Hjelpebryst er et alternativ for eksempel hvis mor ikke har nok melk og barnet trenger tillegg. Når barnet suger, stimuleres mors bryst til økt produksjon. Når mors melkeproduksjon øker, kan mengden med tillegg trappes ned.

Hjelpebrystet kan monteres før barnet legges til. Sonden festes på brystet med en liten tapebit. Spissen av sonden skal ligge i kant med mors brystknopp.

Når barnet legges til vil han gape over både brystknopp og sonden. Kanskje det kjennes litt uvant ut først.

Se melken som kommer i sonden når barnet suger. Melkestrømmen kan reguleres ved å heve eller senke høyden på flasken. Man kan også lage en knekk på sonden i starten av måltidet slik at det ikke kommer melk i sonden. Når brystet er tomt, eller barnet blir utålmodig, slipper man knekkent og barnet får melken som er i hjelpebrystet samtidig medsom han fortsetter å stimulere mors produksjon.

Man kan også koble hjelpebrystet på mens barnet spiser. Når barnet har ligget ved brystet en stund, lirkes sonden forsiktig inn i munnviken på barnet, og tapes fast på bryste med en liten tapebit. Man kan da vente med å koble på hjelpebrystet til mor kjenner brystet begynner å blier ved å være tomt.

Flasken kan for eksempel stå foran barnet på ammepute hvis mor bruker dette. Noen mødre plasserer rett og slett flasken mellom brystene inne i BH’en. Da holder melken seg også varm.

Breastfeeding with a home made lactAid 
Breastfeeding with a LactAid can be useful e.g. if Mom doesn’t have enough milk and need to supplement the baby with Formula. When the baby feeds he will stimulate the milk production. When mom’s own production increases, the amount of formula can be reduced.

You can get the LactAid ready for use before latching on the baby. Fixate the tube to the breast using a small piece of band-aid or tape. The tip of the tube should be in line with the nipple.

When the baby latches on he will latch on both the breast and the tube.

Look at the milk, flowing through the tube when the baby starts feeding. You can control the milk flow by lifting or lowering the bottle. You could also clamp the tube in the beginning of the feed, inhibiting the milk flow. When the breast is empty or the baby gets impatient at the breast, you can open the tube, letting the milk flow free. He will now get the formula at the same time as he keeps on stimulating mom’s production.

You could also wait until the baby feeds before putting on the LactAid. When the baby has fed for a while you can carefully slip the tube into his mouth while he is suckling. Use a small piece of band-aid or tape to fixate the tube to the breast.

Place the bottle in front of you or place it between you breasts in the bra, in that way you can also maintain the milk temperature.