Tilkoblingen (video)

Tilbake

Her får du en detaljert beskrivelse hvordan du får babyen til å ta optimalt tak på brystet. A detailed description of how the baby gets a good latch.

Kilder:

Norway TilkoblingMor støtter brystet med en åpen hånd.

Plasser tommelen på oversiden og de andre fingrene på undersiden av brystet, bak det brune området. Brystknoppen skal peke mot barnets nese.

Hvis barnet ikke spontant gaper stort, kan man stimulere barnet til å gape, ved å stryke brystknoppen over barnets lepper.

Når barnet gaper veldig stort, drar mor barnet inn til seg. Du kan se at barnet har et bra tak når haken er godt inn i brystet og nesen er fri. Barnet har et stort gap, med mye bryst i munnen. Kjevebevegelsene er tydelige helt opp til barnets øre.

Når barnet har fått et bra tak på brystet, kan mor regulere barnets stilling ved å dra barnets underkropp enda nærmere seg. Da får barnet nesen enda mer fri og haken godt inn i brystet.

La barnet spise til det selv gir slipp på brystet og er mett og fornøyd.

United Kingdom(Great Britain) The latchMom supports the breast with an open hand.

Place the thumb on the upper side of the breast and the rest of the fingers on the lower side of the breast. Be sure to place fingers behind the areola.

The nipple should point towards the baby’s nose. If the baby doesn’t open his mouth widely, mom can stimulate the baby’s lips by stroking them gently with the nipple.

When the baby opens his mouth widely, mom drags the baby towards her. You can see that the baby has a good latch when the chin is close to the breast and the nose is free. The baby has a widely open mouth and lots of breast tissue in his mouth. The sucking movements can be seen all the way to the baby’s ears.

Once the baby has a good latch and mom doesn’t need to support the breast any longer, she can adjust the baby’s position by dragging the baby’s lower body towards herself. Then the baby gets her nose free from the breast tissue and the chin in good contact with the breast.

Let the baby feed until he lets go of the breast by himself, happy and satisfied.