Samisk

Tilbake

Digital informasjonsbrosjyre om amming på samisk: sørsamisk, nordsamisk og lulesamisk.

Kilder:
samisk-2Denne digitale brosjyren ("nettbrosjyre") på tre ulike samiske språk kan du nå laste ned her.

Lulesamisk

Nordsamisk

SøSørsamisk